Månetilbedelse

Månetilbedelse har været religiøs praksis overalt på jorden til alle tider indtil nutiden. Selv ikke idag tvivler nogen på, at månekræfterne er stærke. De bestemmer suverænt oceanernes lavvande og højvande. Ligesom en alvidende bedstemor har månen en magt, som alle ærbødigt må underkaste sig 😉

Bedstemor Måne er en urkraft, som ingen kan undgå!

Månens virke afhænger af årstiden(solen/BedstefarSol) og faserne. Gennem året synes månen at skifte farve. Det skyldes selvfølgelig atmosfærens skiftende indhold af partikler. Jo renere luften er, jo mere blå ses månen. I denne høsttid flimrer luften af organisk mikromateriale, og månens farve synes gulere end i klar luft.

Den midterste gule og helende måne  er fuld idag. Naturens helende evner er højst virksomme i denne månetid for at hele de planter, der er angrebne af sygdomme/skadedyr, men som kæmper for at modne deres frugter.

Somfugl2
under fuldmånen
påfugleøje i sol
et kort øjeblik

Gennem året klummenterer jeg månerne efterhånden, som de kommer. Mine “kilder” er nordamerikanske indianere, keltiske traditioner, oldklassisk Artemis/Diana-historie og mine egne fornemmelser 😉

Lilla400småneskinsvækster
lilla og selvlysende
violet magi

Tidligere klummer kan findes ved at søge på “måne” i denne hjemmesides søgefelt.
Eller via disse links:

Nymåne
Skildpadde Øen
Årets Første Nymåne
Isis, Maria og Fuldmånen

Noam Chomsky

Noam Chomsky beskriver rigdommens/magtens onde cirkel:
Få superrige mennesker har magten til at gøre sig selv mere rige og tage mere magt til at overtage samfundet og dets rigdomme/magt/kontrol.

NoamChomsky

Noam Chomsky er aktivist/borgerrettighedsforkæmper, filosof/lingvist m.m.m. I dokumentarfilmen Requim for the American Dream sætter Chomsky ord på, hvordan rige/magtfulde personer kontrollerer et samfund ved at pacificere/paralysere folket.

Det sker ved at isolere mennesket i afhængighedsforhold til ting/underholdning. Dermed lammes vor iboende medmenneskelige retfærdighedssans/empati/solidaritet/oprørstrang.

De superrige investerer i film/TV, musik, spil og IT-virksomheder, der producerer livsenergi-stjælende og tidsrøvende produkter, så folk bliver passive/umenneskelige/selvcentrerede sig-selv-nok-forbrugere.

Hvem af os er hjernevaskede ofre for tingsliggørelsen?

Eventyrheksen og Mågen

Eventyrheksen og Mågen*

havmågens skæbne
heksen indtog hans hjerte
en dunkende lyd

Ved forårsjævndøgn vandrer Eventyrheksen
langs det brusende ocean.

I tiden inden har hun fanget
mågers flyv og svæv
med pensel
på papir.
Tusindvis af måger
er dog ofret
i brændeovnens ild.

Gennem timer,
årstider og århundreder
er måger årvågne livsvidner.

Over lande
og over vande.

Denne morgen skyller brændingens
lange rul om eventyrheksens fødder.
Pludselig ligger han dér:
Jonathan.**
Død!

Endelig har han nået sit jordiske mål:
han fløj ud af det timelige
ind i evigheden.

Ud af kroppen.

Blodet er stadig flydende,
heksen indtager hans hjerte.
Og lærdom:

At fange et NU.

Mågen åbenbarer HAIKUs 3 regler:

1. 3 linjer
2. 17 stavelser (5 + 7 + 5)
3. zoomende bevægelse til sansning:

et stort univers (5)
en handling skaber fokus (7)
sansning på nært hold (5)

5: nu er det din tur
7: til at digte haiku
5: fang et nu i digt:

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _

Gull Anne Voel

* Uddrag af HAIKU 17 (Anne Voel)
** Jonathan Livingstone Havmåge (Richard Bach)

100 Ord

100 ord er en fast ramme
– ligesom haiku’s 5-7-5 + 7-7 stavelser.

Skrivebegrænsninger virker
på samme måde
som andre faste rammer:
fantasien blomstrer!

Begrænsede begrænsninger kan åbne
for den ubegrænsede fantasi!

Alt for mange frie valg
kan derimod lamme fantasien.

Begrænset rådighed over ord/stavelser,
penge og hvad som helst
medfører spørgsmålet:
Hvad nu?

Hvis begrænsnigen er
blå maling,
kartofler, æg og løg,
48 kvadratmeter,
grønt tøj
eller
cykeltransport,
hvad så?

Den tidligere klumme Kun Fantasien
er at fableri om,
at fantasien aldrig sætter grænser.

Ud af fantasiens udfoldelse
indenfor begrænsninger
kommer glæden ved nøjsomhed 😉

Nu må jeg stoppe dette
sludder-for-en-sladder-rableri
(1 ord!),
fordi ordoptællingen viser 100 😀