Logos og Mytos

Slot400

Logos og mytos er to væsensforskellige planer.
Logos handler om det håndgribelige/logiske/bevidste liv.
Mytos handler om den uhåndgribelige/mytologiske/underbevidste verden.

Logosbegreberne beskriver værdier, hvorved mennesker opbygger personlighed ved at måle sig med hinanden: beundre, begære, misunde og nedgøre hinanden.
Mytosbegreberne beskriver essenser, hvorved mennesker skaber indre styrke og balance – uden projektioner på medmennesker.

3 eksempler på logos/mytos-forskelle:

Rigdom(materialisme) / Lykke(hjertero)
At være kendt / At kende sig selv
Viden / Visdom

Eventyr og myter taler til og udvikler mytos-sproget i menneskets dybder. Sproget er også drømmenes sprog, hvor alting har en underliggende betydning. Symbolernes sprog. Se indlæg om drømmetydning, drømmesymboler og drømmepsykologi.

Når eventyr fortæller om prinsen, der møder prinsessen, angiver fortællingen en vej til at finde modsatkønnetheden – i sig selv. Kampene med vilddyr i mørke handler om at håndtere egen u-erkendt vildskab. Brylluppet er symbolet på det helede menneske i harmoni med sig selv. Slottet betyder at blive regent over egen tilværelse.