Portrættegning

Ebbe250x400

Portrættegning handler om at “se” og gengive flademønstre. Og at placere fladerne i forhold til proportionerne:

Alle ansigter kan tegnes ind i en højkant-oval, hvor øjnene ligger på den vandrette halveringsakse. Fra punktet mellem øjnene er afstanden til øjnenes ydre kroge og næsetippen den samme. Set lige forfra! Mellem næsetippen og hagen placeres mund-linjen 1/3 under næsen. De små afvigelser herfra definerer personlighedstrækkene.

For at komme i “se”-tilstanden indledes tegningen omvendt, hvis motivet er et fotografi; virker sjældent med levende model 😉

EbbeStart600

Tegnefladen ligger på gulvet, og jeg kravler rundt og væk og tilbage igen, rejser mig og går frem og tilbage. Danser!

Når proportionerne i ovalen er skitserede, placeres øjenkroge, næsetip, mund-linje, hageform og øjenbryn/kranieform. Dernæst markeres højlys-flader. De er synligst, hvis papiret ikke er hvidt…

Så går jagten ind på karakteristiske farveflader. Jeg starter oftest med munden, som opstår ved at tegne mønsterfladerne omkring den i forhold til næsen og hagen. Hvis jeg tegner øjnene først, mister jeg koncentrationen, fordi jeg forvirres, når motivet ser på mig ;-(

Undervejs arbejder jeg spredt over hele ansigtsfladen, som nærmest modelleres med farverne, hvis strøg følger formernes kurver. En slags kærtegning…

Ebbefrise400

Tegning af hemmelig yndlingsforfatter.
Gæt hvem!
Et vink: han har skrevet om Hypatia.

Magisk Realisme

Magisk realisme er et meget bredt og meget diskuteret begreb.

Magischer Realismus blev “opfundet” i 1925 af Franz Roh i Tyskland og i 1927 eksporteret til Latinamerika som realismo magico. Indledningsvis beskrev begrebet malerkunstnere som Frida Kahlo, men omfattede hurtigt også litteraturen. Mange definitioner florerer; en er, at magisk realisme dækker over værker, der beskriver virkeligheden, hvori der indgår noget forbavsende utroligt og magisk overnaturligt.

Malere og forfattere af magisk realisme bruger et særligt “undlade”-trick: Det magiske element beskrives som helt naturligt forekommende i en virkelighedstro beretning. Magien forstærkes ved, at kunstneren “underspiller” ved at lade som om, forholde sig tavs, undlade at forklare det magiske elements tilsyneladende naturlige forekomst. Det uforklarlige inddrages “ubemærket” – og ofte i en næsten barok overflod af sanseindtryk.

Marquez’s roman 100 års ensomhed er skoleeksemplet på en socialrealistisk og magisk fortælling om folk i en lille colombiansk flække, hvor lag på lag på lag af indtryk serveres i en katolsk mirakel-kontekst kombineret med usandsynlige naturfænomener. Kristin Marja Baldursdottir’s romaner om Karitas og Joanne Harris’s Chocolat er af samme skuffe. Magiske vinde…

I Skibsdrengens Fortælling beretter Karen Blixen om Skibsdrengen, som på havet møder en vandrefalk, der på magisk vis manifesterer sig under en senere landlov. Som en naturlig hændelse i strøm af begivenheder. Andre MR-danskere er Peter Høeg (Kvinden og Aben) og Ebbe Kløvedal Reich (Himlene og Jorden)

Den magiske realisme demonstrerer ofte forskellighederne i livsopfattelser: Storbyliv kontra landboliv, vesterlandsk kontra oprindeligt, religiøsitet kontra ateisme. Salman Rushdie inddrager hindu/islam-fænomener i vesterlandske universer, og Murakami krydrer teknologisamfund med shinto/zen-mystik.

En brasiliansk teologiprofessor Vitor Westhelle mener, at der er oplagte paralleller mellem Grundtvigs mytiske sprogunivers (inddragelser af nordisk gudemagi) og den latinamerikanske tradition for narrative myter og den såkaldte magiske realisme.

Isabel Allende bliver ofte betragtet som en af de største forfattere indenfor magisk realisme. Men hun opponerer mod den betegnelse, fordi hun mener, at hun blot beskriver den magi, hun oplever i virkeligheden. Den er ikke opdigtet som i fantasy. Hun er ikke magisk realist, sådan som fantasy-forfatter opfatter begrebet:  Terry Prattchet mener, at magic realism “is like a polite way of saying you write fantasy” og Gen Wolfe: “magic realism is fantasy written by people who speak Spanish”…

Uanset hvor uenige litteraturfolket er omkring magisk realisme, så evner Isabel Allende at skrive magien ind i hverdagen på sin helt egen måde, som fryder læsere over hele verden 😀

IA-roses(Isabel-Allende-Archives)

Se også Isabel Allende og 13 kvinder og Afrodite.

Mytesuppen

Mytesuppen er hjemsted for den ubegrænsede fantasi.
Menneskets udvikling har rødder i magien og myterne, som giver idéerne til nye opfindelser.
Det fantasifulde uforståelige og uberegnelige deler vi i vores fælles mytesuppe, som vi alle har adgang til.

fegahamo Anne Voel

Carl Gustav Jung mente, at vi skal værne om den kollektive underbevidsthed ved hele tiden at dele myter/kunst/symboler, så de ikke bliver utilgængelige.
Hvis vi mister kontakten til mytesuppen formørkes menneskeheden, og vi bliver beregnende slaver af fornuften/forfængeligheden/grådigheden. Zombier!

Eksempler på suppens ingredienser er Golem-myten, Den Kloge Kone og Festens Gave og Havets Moder.

Andre inspirations-supper kan findes i Isabel Allende’s køkken  😉

Forfatterportræt

Forfatterportræt af den intense tidløse fortæller.
Nutidens Scheherazade.
Mit forsøg på at tegne intensiteten af Isabel Allende’s 13 omtalte kvinder ind i ét portræt 😉

IAportrætAV7

Mød kvinderne i klummerne:
13 kvinder og Afrodite.
Zarité, Isabel og Eliza
Paulina, Aurora og Clara
Inés, Violette og Alma
Irene, Eva, Maya – og Paula

IAportrætAVfriseAnne Voel: IA-portræt-frise.

At lege er at lære!
Så jeg legede videre og formede et portræt mere.
Af flere kvinder, der udviklede sig
og afløste hinanden under processen.
Ja, det er den samme tegning,
der moduleres gennem hele frisen.
Fra et ungt udtryk gennem aldring til en ældre dame:

IAportLegFrise

Anne Voel: Portræt Leg

Inspireret af GRAPEFRUIT

Inspireret af GRAPEFRUIT:

skær et hul i et rabarberblad
se derigennem på himmelen

gør det samme med
et rødt rosenkronblad
et blåt kronblad fra en tibetansk valmue
en gul tungeformet randkrone fra en solsikke
bemærk himmelens farver

når blomstertiden kommer

 YokoOnoGrapefruitGRAPEFRUIT er Yoko Ono’s
lille sorte smittende værk fra 60erne.

Hypatia den Ældre

Hypatia den Ældre:

HypatiaOld6-600

Hypatia var 45-65 år, da hun døde.
Her ældes hun i sort-hvid:
HypatiaOldFrise600SH

Forleden blev hun tegnet i farver:
HypatiaFriseHypatiaOldFrise400

tyngdekraftens træk
nedad som kohalerne
mellem skuldrene

Tegninger, fotografier,
manipulationer og haiku:
Anne Voel

Om Hypatia fortælles i tidligere klummer:
Feministen Hypatia
Hypatia – og Ebbe
Forårsjævndøgn
Isis, Maria og Fuldmånen

Dobbelt Selvportræt

dobbelt selvportræt
aldret kone spejlvendes
synligt levet liv

AVmirrorPostSharp

Portrættegning indebærer analyse af lysfald.
Billedmanipulationsprogrammet GIMP
indeholder “posterize”-funktionen,
som samler lys- og farve-flader,
så fladerne overdrives.
Derved kan de hjælpe øjet til at se,
hvordan ansigtsformer opstår.
Ovenstående selvportræt er redskabet,
som hjælper mig ved portrættegning.

foto:
solsort
manipulation & haiku:
annevoel

AVmirrorRevUnsat

Feministen Hypatia

Feministen Hypatia led martyrdøden ved forårsjævndøgn år 415.
Hun blev født i Alexandria ca. 350?370, hvor hun var filosof, skoleleder og naturvidenskabskvinde. Hun viede sit liv til science/fornuft, åben læring og frihed fra religion! Såvidt vides levede hun i cølibat – i forskningsfællesskab med sin far Theon, indtil han døde. De holdt til i Museion, som var musernes hus i den græske tradition, som på den tid var udbredt i Ægypten.

Hypatia citeres for at have sagt:
“Kæmp for din ret til at tænke, for selv forkerte tanker er bedre end slet ingen!”

Socrates Scholasticus 4. årh. skrev i Ecclesiastical Historie, bog VI, kapitel 15 om Hypatia (wikipedia):

Der var en kvinde i Alexandria ved navn Hypatia, datter af filosoffen Theon, der gjorde sådanne grader i litteratur og videnskab, som langt overgår alle filosoffer i hendes egen tid. Efter at have fulgt Platons og Plotins skole, forklarede hun principperne om filosofi til sine lyttere, hvoraf mange kom langvejs fra for at modtage hendes vejledninger.
På grund af den selv-besiddelse og lette måde, som hun havde opnået som følge af dyrkning af hendes sind, viste hun sig ikke sjældent offentligt i tilstedeværelse af dommere. Ej heller følte hun sig forknyt ved at komme i en forsamling af mænd. For alle mænd beundrede hende mere på grund af hendes usædvanlige værdighed og dyd. Men selv faldt hun offer for den politiske jalousi, som dengang herskede.”

Hypatia havde integreret maskuliniteten i sin personlighed og fremstod som et helt menneske med både maskuline og feminine personlighedstræk. I følge legenderne om hende protesterede hun mod mænds begæring af hende som sexualobjekt. Engang blev en kurmager for nærgående, og så stak hun sit menstruationsbind i næsten på ham! I fuld offentlighed…

Hendes frihedshandlinger provokerede de kristne magthavere. De brændte Hypatia – efter at hun var voldtaget, stenet og slæbt af heste gennem Alexandria. Hun blev pågrebet, medens hun studerede forårsjævndøgnets stjernehimmel. Et månekrater ved Rolighedens Hav (Apollo 11’s landingsplads) er opkaldt efter Hypatia. Så månen er en påmindelse om den frie tanke – og kvindelighed! Integration af både mandlige og kvindelige personlighedestræk gør både kvinder og mænd til hele mennesker 😉

Mange kunstnere har gættet på, hvordan Hypatia så ud. Her er min fortolkning af et portræt:

HypatiaAV400Pytagoras’s sætning: Kvadratet på hypotenusen i en retvinklet trekant = summen af sidernes kvadrater:   c x c = a x a + b x b   😀

Hypatia er omtalt i tidligere indlæg:
Hypatia – og Ebbe
Forårsjævndøgn
Isis, Maria og Fuldmånen

 

Pachamama

Pachamama, Gaia og andre ModerJord-gudinder fejres sammen med feminismen idag.

KvindersUrdans200

Kvindernes kampdag giver os alle anledning til at fokusere på overgreb på kvinder og kvindelige værdier. Det handler selvfølgelig om at kæmpe for lige løn for lige arbejde, men også om at hindre fædre i at sælge deres jomfrupiger og at undgå den grådige udpining af jorden m. m. m.

Kvindesolidaritet er en verdensomspændende urkraft. Internettet er et af vore redskaber til at nå hinanden. Både mænd og kvinder kæmper for en bedre verden, hvor udnyttelsen af mennesker og jorden undgås. Mod grådighed. En verden gennemsyret af hensynsfuld bæredygtighed. Mellem mennesker og overfor jorden.

Dagen 8. marts er en højtidsdag, hvor mennesker mødes omkring kvindelige værdier: Omsorg for alt levende fremfor tingsliggørelse af naturen og menneskene.

Fortidens jordbundne gudinder er grundlaget for nutidens feministisk-økologiske bevægelser, og i stedet for at danse om juletræet/guldkalven, tager vi bare hinanden i hænderne og danser!

KvindeDans200

Drømmetidens Myte

Drømmetiden er palæogenetisk sandsynliggjort. Aboriginerne vandrede faktisk ad egne veje fra menneskehedens afrikanske vugge. Henover den tids landmasser.

Arken viste engang australske mytemalerier om drømmetiden. De gjorde så stort et indtryk på mig, at jeg eftermalede et værk, hvor den ukønnede?tvekønnede urgud Wondjina tvedeltes. Kønnetheden og længslen opstod.

Slangen/strømmen fortæller om tiltrækningen og frastødningen mellem de to kønsvæsener, og derved manifesteres livsviljen i logosverdenen. Frugtbarheden symboliseres med frugt/beholder. Sorte/hvide skikkelser og fugle fortæller om medgang og modgang. Død og genopstandelse. Livets evige kredsløb. Engang vil de to måske igen smeltes sammen, og illusionernes verden vil forgå 😉

Ancestorsmini

Drømmetidsmyten
80 x 100
Anne Voel