Septembers Fuldmåne

Septembers fuldmåne er over os.
Men jordens skygge hindrer dens fulde strål.
Måneformørkelse…

Den niende månes kraft styrker overlevelse,
livsvilje og fornemmelse for den store sammenhæng.
At fortiden hænger sammen med fremtiden.
At forfædrene er ophav til kommende generationer.
At vi nulevende er denne tids liv mellem før og efter.

Månen styrker os i at forstå vore egne livs lidenhed.

Men denne fuldmånes lyskraft er nedsat.
Jorden skygger for solens lys.

Når månerytmen forstyrres af formørkelser
har menneskeheden gennem tiderne udført ritualer
for at støtte hinanden mod naturens luner.

Idag har mange mennesker kun anelse
om månen. De er skærmfikserede…

Noam Chomsky

Noam Chomsky beskriver rigdommens/magtens onde spiral:
Få superrige mennesker har magten til at gøre sig selv mere rige og tage mere magt til at overtage samfundet og dets rigdomme/magt/kontrol.

NoamChomsky

 

Noam Chomsky er aktivist/borgerrettighedsforkæmper, filosof/lingvist m.m.m. I dokumentarfilmen Requim for the American Dream sætter Chomsky ord på, hvordan rige/magtfulde personer kontrollerer et samfund ved at pacificere/paralysere folket.

Det sker ved at isolere mennesket i afhængighedsforhold til ting/underholdning. Dermed lammes vor iboende medmenneskelige retfærdighedssans/empati/solidaritet/oprørstrang.

De superrige investerer i film/TV, musik, spil og IT-virksomheder, der producerer livsenergi-stjælende og tidsrøvende produkter, så folk bliver passive/umenneskelige/selvcentrerede sig-selv-nok-forbrugere.

Hvem af os er hjernevaskede ofre for tingsliggørelsen?

Kanzan

Kanzan

Kanzan/Hanshan
var en kinesisk poet/filosof
i det 8. århundrede:

Here is a message for the faithful
what is it that you cherish
to find the Way to see your nature
your nature is naturally so
what Heaven bestows is perfect
looking for proof leads you astray
leaving the trunk to search among the twigs
all you get is stupid

At finde Vejen, Tao, er praktisk nu-træning.
Den vej, som viser vejen , er ikke vejen!
Vejen er hverken fortid eller fremtid.
Den er nutid.
Rette sted til rette tid.

Kanzan betyder
Det Kolde Bjerg.
Metafor for en
buddhatilstand.
Pink?
Den lyserøde sky 😉

KanzanMaj2016

Ofring og Kannibalisme

PalmeMadeira

Ofring og kannibalisme er påskens ritualer. Skærtorsdag læses  Matthæus kap. 26, vers 25-28, hvor Jesus citeres:

“Tag det og spis det. Dette er mit legeme.”
og
“Drik alle heraf, dette er mit blod.”

Kannibalisme?

Da jeg var barn, blev jeg skrækslagen ved nadverteksten. Jeg fik simpelthen en kvalme, der ved nadvergang har fulgt mig siden. Hvad var dog historien bag de ord?

Påsken har rod i den kanaanæiske frugtbarhedsreligion, hvor fødevareproduktionen var forbundet til kulten. I dens ritualer indgik ofring af den førsteavlen, som frugtbarhedsguden Baal skulle fortære for at styrkes. Førstegrøden kunne være korn, husdyr og menneskebørn, og som stedfortrædende gud indtog præsteskabet ofret. Kannibalisme!

Kulten var kendt på Abrahams tid, så han fandt det OK/naturligt at ofre Isak, indtil en ged kom på tværs.

Kanaanæernes forårsritual var De-Usyrede-Brøds-Fest, som jøderne overtog. De tilføjede fejring af udvandringen fra Ægypten. Oveni den historie lagdes den kristne påske, hvor Jesus, den førstefødte, blev ofret.
For vores skyld!
For min skyld?
Hvilken logik?

At vismanden/mennesket Jesus ville ofres/fortæres, tvivler jeg på.

Men jeg tvivler ikke på, at Konstantin den Store og hans kammersjukker i Nikæa år 325 forfattede en bibel, der blev gennemsyret af deres perversiteter. Den kristne magtmandebevægelse…

Hensigten var at opfinde et religiøst værktøj til at samle “Riget, Magten og Æren“. Under den gudeagtige magtkonge. Blev Bibelen skabt til undertrykkelse?
Konstantin myrdede både sin førstefødte søn og sin anden kone, moderen til hans efterfølgende sønner! Desuden udsatte han sin dåb til dødslejet, så han kunne synde uhindret indtil renselsesdåben.

Det er kristendommens grundlag…

 

Forårsjævndøgn

DayNightForårsjævndøgn fejres idag.
Dag og Nat er lige lange.
Ækvinoktium.

Natursafterne er strømmende/stigende, FaderHimmel og ModerJord udveksler livgivende vand. Med hjælp fra BedstefarSols varmekraft og BedstemorMånes trækkraft.

Foråret og fasten udfordrer menneskers natur.

Keltiske myter fortæller, at Egekonge(TheOakKing)-barnet, der blev født ved vintersolhverv, har nået mandsalder. Derfor skal TheHollyKing, Krist⊕tornekongen, afsættes/detroniseres/ofres!

Det samme sker for Maria’s Søn ⊕. Forinden bebuder englen Gabriel dog, at hun atter skal føde til vintersolhverv. Mariæ bebudelse sker ½ månetid inden den ofrede menneskesøn genopstår den første søndag efter den første fuldmåne efter forårsjævndøgn.

Påskemånen påvirker alle vore kalendere!

DayNight

Idag mindes Hypatia fra Alexandria

ækvinoktium
kød-ofres-for-liv-og-død
lunefuld-måne

Økologisk Jordbrug

“Økologisk Jordbrug” var en term, jeg ikke måtte anvende, da jeg leverede mit speciale til cand. agro. på Landbohøjskolen i 1983. Det handlede om sædskifter i økologiske jordbrug.*

Istedet skulle jeg bruge formuleringen “alsidige jordbrug med begrænset hjælpestofanvendelse og stort arbejdskraftforbrug” hver gang, jeg ville have skrevet “økologisk jordbrug”!
Argumentet fra min vildleder-professor: “Alt landbrug er da økologisk!”

Det var en kamp at være først på den økologiske barrikade, men heldigvis er vi blevet mange på den front. Kæmpes skal der stadig!

Nu handler det om termen bæredygtighed!

“Foreningen for Bæredygtigt Landbrug” bruger ordet “bæredygtigt” i en anden betydning end den, der menes i Brundtlandrapporten. I den rapport bruges termen sustainable agriculture, der for det meste oversættes til bæredygtigt landbrug i medbetydning: økologisk. I samklang med naturens frodige mangfoldighed. På langt sigt.

Den omtalte forening bruger “bæredygtigt” i betydningen: økonomisk bæredygtighed. Profitmaksimering ved brug af sprøjtemidler og kunstgødning med begrænsede naturhensyn. Foreningens formål er at afskaffe dyrkningsrestriktionerne i Grøn Vækst, der har til formål at beskytte naturen.
Foreningen har formuleret Liberal Alliances landbrugspolitik.

Tro ikke på alle, der bruger pæne ord!

*Marianne Voel Jensen:
“Nogle økologiske aspekter ved valg af sædskifte.”
Institut for Landbrugets Plantekultur,
Landbohøjskolen (Institute of Life Science, KU).

Basisgrupper

Basisgrupper florerede i 70erne blandt livsglade græsrødder.

Basisgruppen er samlingspunkt/cirkel/fundament for mennesker med et eller andet til fælles. Funderet i tryg disciplin omkring gruppemødet.

Det ideale gruppemøde består af 2 dele:
1. En meget fast/stram/disciplineret dagsorden.
2. “Fri leg”.

Den faste dagsordens opskrift:

Valg af mødeleder (ved forrige mødes leder).
Mødeleder vælges ved hvert møde og fungerer som gruppens tovholder i den mellemliggende periode.

Valg af referent (evt. forrige mødes leder),
som under mødet skriver referat og oplæg til næste mødes dagsorden.

Siden Sidst:
Runden, hvor alle får ordet for en kort bemærkning om mellemtiden. Herfra kan punkter tilføjes dagens dagsorden eller den kommende.

Godkendelse af dagsorden.

Punkterne
opstilles fra seneste møde, mellemtiden og SidenSidst-runden.
Måske også et indlæg/oplæg om gruppens tema, eksempelvis:
guerilla-gardening, flygtningesituationen, drømmetydning, haven-netop-nu,
forældre/partnere/børn, landbrugspolitik, genbrug/affaldssortering/skralderi, ækohusholdning, eventyrfortælling osv.

Kritik – Selvkritik:
Runden, hvor alle ytrer sig kritisk (= kort, konstruktivt og kærligt) om mødets gang og om egen indsats.

Eventuelt:
kan indeholde informationer,
der optages i kalender eller på næste dagsorden.

Kalender.

Mødeleders afrunding
med angivelser af tid og sted og foreløbig dagsorden for næste møde.

Denne mødeform kræver stærk mødeleder/disciplin/koncentration, så derfor efterfølges dagsordenen bedst med et sammenskuds-måltid, der undervejs fungerer som gulerod 😉

BasisgruppenBasisgruppe med 8 deltagere:
Tigerdyret-Kludedukken-Trolden-Grislingen-Buddhisten-Æselet-Pyntedukken-RovdyrSortHvid.
😀

Skærmfrie Dage

Skærmfrie dage tilstræber jeg jævnligt. En viljestyrketest. Som jeg også jævnligt dumper.

Aftenen inden beslutter jeg, at computeren ikke tændes det efterfølgende døgn. Mobilen sættes på lydløs, og indtil kl. 19 undlader jeg at tjekke, om der er sms, mail eller svarerbesked.

Off-line tilstanden er indledningsvis rædselsfuld/foruroligende/frustrerende.

Opmærksomheden er delt mellem virkeligheden og skærmverdenen. Når skærmverdenen slukkes, så fokuserer mit nervesystem på, at den mangler.

Der går nogle meget rastløse timer, indtil jeg affinder mig og bliver afsindigt træt. Efter en kort meditation sker det vidunderlige/magiske, at jeg åbner for sprudlende ideer fra min kreative kilde.

Det medfører, at jeg er lige ved at tænde computeren for at fastholde de “geniale” indfald. Men det er det dummeste, jeg kan gøre. For så fanges jeg i skærmfælden. Derfor har jeg papir og penne liggende flere steder, så jeg kan nedfælde mindmaps.

Selvom en skærmfrie dag ikke lykkes 100%, så giver den altid tankevækkende afstressende off-line-tid. Jeg savner kun vejrudsigten 😉

KanPC Anne Voel

skærmforbandelsen
kanølf spørger hvem er hvem
virkeligheden?

Kend Dig Selv

“Kend Dig Selv”
var et af tre skriftord på væggen i Apollons tempel i Delfi med Pythia Oraklet. Og ja, hvis vi var klar over vore indre ubalancer og ryddede op indensinds fremfor at overføre skidt til vore medmennesker, ville mange problemer slet ikke opstå.
Det gælder såvel hinenkelte som et folk.

Hver dag tildeler vi roller til andre mennesker og bruger dem til at gennemspille egne indre dramaer. Men ubalancer forstørres og skaber problemer, når vi tildeles egenskaber/hensigter/følelser, som kommer fra andres udfordringer med selvværd.
Og vice versa.

“Intet til overmål”
var oraklets andet vægord. Grådighed er dødelig for den enkelte og for naturen. Den Gyldne Middelvejs devise er:
“Ikke for meget OG ikke for lidt!”
For megen kærlighed, tålmodighed og medfølelse kan være lige så meget for meget som for lidt.

“Et løfte – og enden er nær”
fuldendte den delfiske vægvisdom. Så snart mennesket binder sig til en tilrettelagt bane, forhindres det i at vandre på må og få. I ny og næ.
Liv er indbegrebet af konstant nyskabelse i forhold til evigt forandrende omstændigheder. Den, der lover sig til den forudbestemte/definerede/målrettede færd bliver bundet af tilknytning.

OrakletDelfi

Pythia’s oldgamle graffiti er i overensstemelse med buddhistisk filosofi, som er en vej til selvbeherskelse: Mindfulness!

Kun Fantasien

“Kun Fantasien Sætter Grænser”
er en af de mest udbredte løgne,
der kommer ud af danskeres munde!

Fantasien er grænseløs!

Den grænseløse fantasi er fundamentet for demokratiet.

I totalitære systemer gør magthavere alt for at begrænse folkets fantasi, og kunstnere elimineres.
Fantasiløshed sætter grænser!

Det er ikke fantasien, der sætter grænser.
Men dens udfoldelse begrænses af
magtmennesker,
dumhed/uvidenhed
grådighed/begærlighed/smålighed,
penge
og tid.

Fantasien er altså ubegrænset, så kære medborgere:
Hold dog op med at gentage den antidemokratiske løgn,
at fantasien skulle kunne sætte grænser!

Kun fantasien åbner for nytænkning!

Desuden er fantasien gratis/skattefri 😀

fantasispindbegrænsende rum
netværker af spindelvæv
fantasifuldhed