Kend Dig Selv

“Kend Dig Selv”
var et af tre skriftord på væggen hos Delfi Oraklet.
Og ja, hvis vi var klar over vore indre ubalancer
og ryddede op indensinds fremfor at overføre skidt
til vore medmennesker,
ville mange problemer slet ikke opstå.
Det gælder såvel hinenkelte som et folk.

Hver dag tildeler vi roller til andre mennesker
og bruger dem til at gennemspille egne indre dramaer.
Men ubalancer kan forstørres og skabe problemer,
når vi tildeles egenskaber/hensigter/følelser,
som kommer fra andres udfordringer med selvværd.
Og vice versa.

“Intet til overmål”
var oraklets andet vægord.
Grådighed er dødelig for den enkelte og for naturen.
Den Gyldne Middelvejs devise er:
“Ikke for meget OG ikke for lidt!”
For megen kærlighed, tålmodighed og medfølelse
kan være lige så meget for meget som for lidt.

“Et løfte – og enden er nær”
fuldendte den delfiske vægvisdom.
Så snart mennesket binder sig til en tilrettelagt bane,
forhindres det i at vandre på må og få.
I ny og næ.
Liv er indbegrebet af konstant nyskabelse
i forhold til evigt forandrende omstændigheder.
Den, der lover sig til den forudbestemte,
definerede og målrettede færd,
lænkes, mister livsessensen og bliver zombie.

OrakletDelfi

Mon oldgammel graffiti kan lære os noget om selvbeherskelse idag?

Årets Første Nymåne

Årets første nymåne indtrådte kl. 2.31,
og den er den første af årets tre hvide måner.

De hvide måner står for det
hvilende/uberørte/modtagende.

Efter dem følger tre grønne måner for
spiring/vækst/udfoldelse.

Sommertidens tre gule måner vedrører
blomstring/befrugtning/modning.

Vækståret fuldkommes af tre røde høstmåner med
høst/lagring/taksigelse.

Den Blå Måne er den 13. måne,
Forvandlingsmånen,
som indtræffer omtrent hver tredje vinter.

De 13 måners kræfter påvirker hele naturen
– også menneskers daglige gøremål.

Kulturer over hele verden har til alle tider respekteret
og tilbedt månen.
Kristne fejrer påske den første fuldmåne efter forårsjævndøgn,
og muslimer følger månekalenderen uden årstidskorrektion.

I religioner, hvor den eneste gud ikke har herredømmet,
dyrkes kraftfulde månegudinder.
Den græske kulturkreds ærede månen og naturen
ved flere gudinder, især Selene (søster til solen Helios)
og Artemis, tvillingesøster til solguden Apollon.

Romerne omsatte dem til Luna og Diana.
Skabelon for månegudinderne var vor gamle veninde Isis,
ægypternes magtfulde gudinde for måne,
vand (Nilen) og frugtbarhed.

I vor nordiske tradition var Måne(Mani) en mandefigur,
som sammen med søsteren Sol bevægede himmellegemerne.

Månen og vandet er uadskilligt forbundne (gudinder eller ej);
månen styrer jordvandet og havets ebbe og flod.
Da alt levende er vandholdigt,
er også du, mennesket, (ubevidst?) i månens vold.

Vore luner svinger mere og mindre med månens faser,
og for at undgå at blive overrumplet af det lunefulde,
kan det være en god idé at være bevidst om månerytmen.

Månepsykologi er ikke en videnskab
i den teknokratiske såkaldte civilisation.
Men mennesker har altid
og alleandrevegne
sanset og studeret månens indvirkninger
på såvel mennesker som den natur,
vi er en del af, uanset om vi vil eller ej.

Menneskers ærbødighed overfor sin plads i naturen
kommer gerne til udtryk
i poetiske og symbolske vendinger.
Den første hvide måne kaldes Den Vågnende,
og dens kraft vækker evnen til at være åben.
Under denne måne er vi særligt modtagelige for
spirende indsigter,
nye relationer
og ukendte horisonter.

Tiden er inde til at få øje på
nye indfald/erkendelser/vaner.

May The Moon Be With You!

Moonlight400 Moon Indigo
Anne Voel
(solgt)

livsforVANDlende
mørk underjordisk urmagt
blå vintermåne

 

Præsens Participium

Præsens participium, den lange tillægsform,
har gennem mit liv været en gentagende
og irriterende udfordring.
For mine dansklærere!

Jeg er elskende den værende,
deltagende, varende bevægelse.
Den, der er foregående i nutiden.
Og den, der var udstrækkende i datiden.
Levende.
Beskrivende.
Sansende.
Momentforlængende.

Min latinlærer var forstående.
Indlevende og påskønnende.
Ham er jeg til stadighed takkende.

Alle mine dansklærere var konsekvent straffende.
Irettesættende og belærende.

Men jeg var vedholdende,
og med den engelske ing-forms
invaderende udfoldelse i dansk
er jeg ikke længere den eneste
pp-anvendende skriver.

Overdrivende.
Provokerende.
Blinkende.
Udfordrende.
Grænseoverskridende.
Fortroldende.
Smilende.

KanOgHjertblomst2-400

.

Antal ord: 100
Af danske stile fra skoletiden.

De Hellige 3 Konger

Caspar, Melchior og Balthazar
lyder som Kasper, Jesper og Jonatan.
Røvere og/eller hædersmænd,
landstrygere og/eller konger.
Vise mænd, musketerer, riddere.
En for alle og alle for en.

I eventyr/drømme står de 3 mænd for sindets livsstadier:

Den første indleder opvågnen/bevidsthed/bevægelse.
Den anden er energiudladning: kraft/kamp/magt.
Den tredje fuldkommer i forvandling/ophøjethed/ro.

Sommetider i følgeskab med symbol-ladede dyr
og/eller symbolske gaver:

Guld: skinnende rigdom/materialisme tilbydende oplysning.
Røgelse: rensende og sanse/kraft-vækkende/styrkende
Myrra: lægende/helende salve/frelse til nyt helt liv.

I tide ankommer 3-kløveret til den nyfødte magiker
med visdommens gaver.
Måske besøger de også dig.
Velkom de 3!

miskundMiskund(skab)hedstræerne 🙂
Anne Voel

.

Antal ord: 100
Seminarieprojekt om eventyr/drømme-psykologi 1989

 

Mine To Kalendervenner

Mine to kalendervenner har vidt forskellige kalendere:

Den enes kalender er en afrivningsblok.
Hver dag er spækket med sorte ord/aftaler,
arbejde og “fritid”, som skal leves op til.
På klokkeslæt.
Bag denne ven ophobes en dynge af brugte dage.

Den andens kalender bliver til af løse ark og farver.
Hver dag tilbyder tomrum,
som fyldes med liv: arbejde og indfald.
Og skærm-fri hviletid 🙂
Bag denne ven efterlades et kunstværk af fyldte dage.

Begge venner er til inspiration i dette mayaliv.

tid ved nat og dag
luftkasteller tårner op
virkelighedsfyld

LuftkastelAnneVoel400Luftkastel (fotomontage)
Anne Voel
(ikke til salg)

Forkortet udgave af højskoleandagt 1988

Drømmetiden

Drømmetiden er palæogenetisk sandsynliggjort. Aboriginerne vandrede faktisk ad egne veje fra menneskehedens afrikanske vugge. Henover den tids landmasser.

Australske mytemalerier om drømmetiden på Arken gjorde stort indtryk, så jeg eftermalede et. Desværre lykkedes det mig at glemme myten.

Når jeg ser maleriet, kan jeg opfinde en historie om en gud/Wondjina, der er flere i en, men som splittes, og noget med en slange/vandstrøm, en taske/beholder/frugt, sorte/hvide skikkelser og fugle. Men min historie harmonerer ikke med myter, jeg kan finde på Nettet.
Kan nogen af jer hjælpe mig med myten i maleriet?

AncestorsminiDrømmetidsmyte
80 x 100
Anne Voel
(ikke til salg)

Antal ord: 100

Min Cyberspacepersona

Min Cyberspacepersona er en maske/persona/rolle.

I mine edutainment-gemmer flyder oceaner af ord og billeder fra min tid som økogrøn formidler/foredragsholder/fortæller. Hjemmesiden er endestation på disse ords og billeders sidste rejse.
Plus pift af årstiden 😉

CyclopiaCyclopia (Foto: Jenne)

eneste ene
under illusionens åg
forgængelighed

den støvede evighed
vandrer på bare fødder

Paven og Jeg

Paven og jeg præker samme budskab i disse dage:
Skru ned for forbruget
og skru op for medmenneskeligheden!

Paver og katolicismen er ellers slet ikke min kop kakao.
At den nutidige magtforgyldte kransekagefigur af en pave har taget navnet Frans efter økologiens og fattigdommens skytshelgen, er helt absurd i mine øjne.

Frans af Assisi og hans ligestillede Clara levede Simple Living.
Under løftet til TAU-korset tøjret med de 3 knuder:
Fattigdom
Lydighed
Kyskhed

Min øko-reviderede og muligt opnåelige udgave lyder:
Nøjsomhed
Ærbødighed
Selvbeherskelse
😉

Tau Anne VoelTAU-kors med 3 knuder i mit æbletræ (James Grieve).
Juledag 2015.

I samme tråd topper danske medier op med:
Skru op for tilstedeværelsen
og skru ned for onlineopmærksomheden!

Ihukommende John Lennon:
Livet sker, mens vi har travlt med andre ting.
Min udlægning:
Livet sker, mens vi har travlt med … ting!