Basho

Basho fødtes 1644,
og han døde 1694.
I mellemtiden vandrede han i zen:

Basho400
en vandrer er jeg
lad det så benævne mig
første vinterregn
*

Basho og hans zenfrænder legede med ord og orden.
I deres stille sind vandrede munke og nonner omkring
og digtede udtryk, som de slap løs, når de mødtes.
De delte oplysning/tilstedeværelse/nærvær
ved waka, hokku og renga.

Den traditionelle waka
består af 31 stavelser
fordelt på 5 linjer:
5 + 7 + 5 + 7 + 7.

De første 3 linjer er hokku,
5 + 7 + 5 stavelser:
invitation/inspiration/indledning.
Svaret er de 2 næste linjer:
7 + 7 stavelser.

Renga er kæder af waka.

Under sine vandringer digtede Basho mange hokku,
som blev løsrevne ørehængere,
genfortalt i hans fodspor.
De blev haiku.
Basho’s haiku om frøen er verdensberømt:

gammel fredfyldt dam
frø hopper ud i springet
brat sjaskvåd plasklyd
*

Haiku’s univers er livets/årets gang.
De 17 stavelser udfyldes med sansninger i NUet,
en modsætning eller et fokus, der skaber undren
og en snert af humor.
Intet ord er overflødigt.
Formulerede refleksioner, følelser
og domme/meninger/belæringer
hører ikke hjemme i haiku.

I zentraditionen indeholder haiku muligheden for satori,
den numinøse oplysning/åbning/forrykkethed af sindet.

MorgenfrueStar250blomsterstilheden
femstjerner åbenbares
selvoplysende

udspring i skive og rand
livet stråler radiært

åbningens tavshed
fuglesang giver rumklang
hyldest til tomhed

“sans moderjords blomsterpragt
og faderhimmels fugle”

(5 – 7 – 5 – 7 – 7 – 5 – 7 – 5 – 7 – 7)
(AnneVoel-Renga)

Morgenfrue400blackstar

* mine 5-7-5-dansk-udgaver.

Blomstercoaching

Blomstercoaching

Morgenfrue400blomstertavsheden
femstjerner åbenbares
lysende visdom

udspring i skive og rand
livet stråler radiært

*

500 år før Kristus:

Mahakasyapa søgte coaching hos Buddha.
Kongesønnen fremviste en blomst i tavshed.
Oplysende Mahakasyapa.

500 år senere:

Menneskesønnen coachede i Bjergprædikenen:
Se Moder Jords blomsterpragt
og Fader Himmels fugle!”
*

*Frit efter Mattæus Evangeliet, kapitel 6, vers 25-34.

Buddhatilstanden

BuddhaGul🙂

Buddhatilstanden
betegner sædvanligvis
den oplyste/opløftede/ophøjede
satori

Kongesønnen Gautama gennemgik imidlertid flere tilstande,
som kan beskrives med Søren Kierkegaards stadieteori:

Det æstetiske livsstadium.
Der var engang en kongesøn, der levede i sus og dus.
Gautamas verden var så æstetisk fuldkommen,
som forgængeligheden kunne præstere.
Hans liv handlede om ham selv,
forfængeligheden/præstationer/nydelsen.

Det etiske livsstadium.
Så skete det, at han forlod slottets verden.
Han opdagede lidelsen.
Livsillusionen.
Maya.
Gautama så forskellen på godt og ondt,
og han brugte indsigten/empatien/viljen
til at formulere en moral/etik
og levede derefter.
Hans verden blev menneskehedens dimension,
etikken om Det Gode og askesen.

Det religiøse livsstadium.
Efter en tid erkendte han,
at lykke/tilfredshed/sjælefred ikke opnåedes
ved hverken nydelse eller askese.
Da indtrådte Springet.
Den kierkegaardske formulering
af den livsomvæltende personlige erfaring af Det Numinøse.
Evighedens tomme åbenhed.
Uden vej tilbage!
Kongesønnen/Menneskesønnen overgav sig
til satori-tilstanden/buddha-inkarnationen/universet.

Han levede til sine dages ende.
😉
Hævet over lykke og ulykke.

Manga

manganne4Manga er at tegne øjne.
Og tilføje udenomslir.
Den japanske mangakunsts essens og styrke
virker eller falder med øjnenes udstråling.

Her er 2 eksempler på mangas enkle tegneprincip:

MangaGuyI centrum af hver af de to blyantstegninger
er et par overdimensionerede øjne
og mindre antydninger af næse og mund.

Ved tilføjelser af forskellige hårpragter/hovedformer
skabes egenartede mangapersonager.
Øjne/mund/næse er ens!
MangaGirl

Og ja, manga handler selvfølgelig om mere
end at tegne øjne.

At tegne er jo at se.

Naturtro tegning er at forsøge
at gengive livs-illusionen.
Manga er kunsten at forstærke illusionen
og derved skærpe opmærksomheden.
At se!
Måske at føre til satori?

Digital Spejling

digital spejling
absurde mønstre opstår
nøgne skytræer

TAUkvadrat

under tau-korset
frans og clara lever kyskt
nøjsomt og ydmygt

TAUspejltekst400

skabningers herre
himlen viser sit ansigt
tredje øje ser

Brev fra Jakob

Brev fra Jakob:

Kære søstre og brødre

Ord er magtfulde – og svigefulde!

En hest kan styres med et bidsel,
og et skib kan styres med et ror.
Store kræfter kan styres af småting.
Men tungen er en ustyrlig/utæmmelig kraft.
Den er dødbringende ild fra Helvede.

Den selvsamme tunge kan udstøde
både velsignelser og forbandelser,
da tungen løber over med,
hvad hjertet af fuldt af.

Derfor ville det være OK-visdom
at fylde hjertet med fred, mildhed,
hensynsfuldhed, barmhjertighed
og ærbødighed for livet.
Og sagtmodighed!

Om I vil hinanden det gode,
så styr jeres tunger!

kærlige hilsner
Jakob

Frit efter Jakobs brev 3, 1-18

Ofring og Kannibalisme

PalmeMadeira

Ofring og kannibalisme er påskens ritualer.
Skærtorsdag læses  Matthæus kap. 26, vers 25-28,
hvor Jesus citeres:

“Tag det og spis det. Dette er mit legeme.”
og
“Drik alle heraf, dette er mit blod.”

Kannibalisme?

Da jeg var barn, blev jeg skrækslagen ved nadverteksten. Jeg fik simpelthen en kvalme, der ved nadvergang har fulgt mig siden. Hvad var dog historien bag de ord?

Påsken har rod i den kanaanæiske frugtbarhedsreligion, hvor fødevareproduktionen var forbundet til kulten. I dens ritualer indgik ofring af den førsteavlen, som frugtbarhedsguden Baal skulle fortære for at styrkes.
Førstegrøden kunne være korn, husdyr og menneskebørn, og som stedfortrædende gud indtog præsteskabet ofret. Kannibalisme!

Kulten var kendt på Abrahams tid, så han fandt det OK/naturligt at ofre Isak, indtil en ged kom på tværs.

Kanaanæernes forårsritual var De-Usyrede-Brøds-Fest, som jøderne overtog. De tilføjede fejring af udvandringen fra Ægypten. Oveni den historie lagdes den kristne påske, hvor Jesus, den førstefødte, blev ofret.
For vores skyld!
For min skyld?
Hvilken logik?

At vismanden/mennesket Jesus ville ofres/fortæres, tvivler jeg på.

Men jeg tvivler ikke på, at Konstantin den Store og hans kammersjukker
i Nikæa år 325 forfattede en bibel, der blev gennemsyret af deres perversiteter. Den kristne mandebevægelse…

Hensigten var at opfinde et religiøst værktøj til at samle “Riget, Magten og Æren“. Under den gudeagtige magtkonge. Blev Bibelen skabt til undertrykkelse?
Konstantin myrdede både sin førstefødte søn og sin anden kone, moderen til hans efterfølgende sønner! Desuden udsatte han sin dåb til dødslejet, så han kunne synde uhindret indtil renselsesdåben.

Det er kristendommens grundlag…

Fuldmåne og Mannakorn

Fuldmåne og mannakorn handler om energitilskud!

Mannakorn var sammenrullede bibelcitater.
På højkant i en smuk æske.
I min barndom.
Mental/åndelig/inspireret oprustning fra Forsynet.

Troen på det meningsfulde sammentræf (synkroniciteten) lever i mange mennesker, som finder, at Tilfældets Ord giver meningsfuldt brændstof.

Nogle lader tilfældet råde helt selv.
Andre inviterer synkroniciteten ved “tilfældige” opslag i Bibelen/Koranen/Aviser/Tarotkort/Englekort/Lyrics/Citatsamlinger/Kierkegaardskrifter/(You Name It)…
Mannakorn!
Levn fra jødernes himmelske føde gennem ørkenvandringen.

Døgnets fulde bedstemormåne-kraft er at vælge.
Naturens opvågnen medfører, at samlere/jægere/jordbrugere nu skal vælge strategier, som sikrer den kommende vinters forråd.

Tiden er inde til beslutninger/valg af livsstrategier.
På alle planer!
Måske befordret ved mannakorn…

El Duende

Pyt

El Duende
er uoversætteligt spansk
om
Magisk Vind
Rytmisk Åndedrag
Medrivende Strøm

El Duende
er fortællingens kraft,
som bærer fortæller/lyttere.

El Duende
er dansens inderlighed,
som betager/indtager/overtager
de dansende,
musikere/sangere.

El Duende
er kunstnerens daimon/nisse/alf,
som besætter bevidstheden.

El Duendes tilstedeværelse
be-riger, be-liver og be-fordrer.

El Duendes fravær
er tomhed.

Haveplanlægning

Haveplanlægning er et af mine fag:
Aftenkurser, weekendkurser og privatkonsultationer.

Mine kursister/kunder var meget forskellige, og jeg tillod mig den luksus at være kræsen. Arbejdede kun for haveejere, der ønskede frodighed.

Mit indledende have-besøg omfattede opmåling/indtegning af eksisterende anlæg og notater om ønsker. Derefter skulle haveejerne udrede deres ønsker ved denne tjekliste:

Havens Elementer

Færdsel:
indkørsel/gange

Bygninger:
hus/carport/skur/drivhus/lysthus/legehus

Installationer:
tørrestativ/flagstang/lamper/legeredskaber/pergola

Siddepladser:
terrasser/bænke/bålplads

Rumdeling:
hække/hegn/mure/terrænforskelle

Sten:
terrasser/gange/kanter/stenbede

Vand:
dam/springvand/fuglebad

Græs:
plæne/gange

Træer:
løvtræer/stedsegrønne/frugttræer

Buske:
blomstrende(sir)/løvfældende/stedsegrønne/frugtbuske

Flerårige urter:
stauder/løgvækster/græsser

Køkkenurter:
grøntsager/krydderurter/lægeplanter

Særlige ønsker:
roser/georginer/klatreplanter/surbundsbede o.s.v.  

*   *   *

Kunderne fik kopi af min foreløbige opmåling, så de kunne lege med tanker, medens de gennemgik Havens Elementer – uden mig.

Min fornemste opgave er at få haveejere til at føle ejerskab/overblik, lade dem plukke af min viden om jordbundsvilkår/mikroklima/plantekendskab/økologi/gødskning/årstidsprocedurer m.m.m. – og beslutte økologisk havebrug!

Min havevejlednings tyngdepunkt er arbejdet med jorden:
kompost-lidenskab/bunddækkeplanter/årstidsgøremål/osv.

Når en kunde var en kvinde, som havde fået frie hænder af sin husbond, tændte mine advarselssignaler. Det udgangspunkt medførte altid par-terapeutiske øvelser, da mændene alligevel opdagede, at de havde flere meninger, end de selv (og konen) troede 😉 …
Den slags kunder lærte jeg at sige nej til.

Pænt nejtak fik også ønsker om sten-ørken-anlæg.
Min begrundelse:
Livets Frodige Mangfoldighed!

FrodigMangfoldighedmangfoldigheden
frodighed er naturlov
sanseligheden