Forøget vandstand

Haurvig Strand, November 2015

Haurvig Strand, 14. november 2015

Forøget vandstand nedbryder havklitterne
langs mine forfædres land.

Mine forfædre forbandede bilismen,
som vansirer landskabet med veje,
forurener luften og gør mennesker selviske.
Bilister er slaver af bilen; den har magten.

Måske vil udstødningsgasserne medføre issmelten,
få havet til at oversvømme den vansirede jord,
genskabe bilfrit landskab – og frisætte mennesket.

Oldingen

Oldingen
ser på mig,
hver gang jeg tænder lyset
i min kælder.

Et udmalet indre sindbillede,
som kom til mig midt i livet.

Min farmor, mormor og mor
i egne gammelkonetræk

Formoderen i kælderen
ser mig,
og jeg har hende for øje.Oldingen 400

Hulheder Forvirrer Helheder

HulhederForvirrerHelheder

Hulheder Forvirrer Helheder
er titlen på et af mine første
vandringsmalerier.

Først males lyset og tomheden
ind i lærredet.
Så står jeg stille og afventende,
indtil jeg lader mig invitere
og definerer rummet
ved himmeldramaer.

Under dem males det første landskab,
og en skikkelse toner frem,
dvæler og åbner ballet.

Skikkelsen ser nye landskaber,
der opstår og befolkes.
Vandrere færdes i lærredet,
går på opdagelse,
og ved indbyrdes fabuleren
skabes maleriet.

Vandringen afrundes med en slutreplik:
værkets titel.

Velkommen i din egen vandring.
Imorgen ser du andet end idag.

landskabsvandringer
skygger skaber luft og liv
farverige rum

Anne Voel haiku

60 år

60 år har jeg fyldt med liv,
og nu er jeg godt brugt.

I mine gemmer har jeg fotografier,
hvorpå jeg ses med personer,
jeg ikke genkender,
på steder, jeg heller ikke husker.
Og breve fra mennesker,
jeg slet ikke kan ihukomme.

Sådan er det bare, når synapserne bliver slidte.
Plantearters latinske navne
har også forladt min bioharddisk.
Men nye hjernebaner kan dannes,
så længe der er liv!
Derfor udvides havearbejdet med
at gro ord på denne hjemmeside.

60årsdagen tilbragtes vandrende langs æ hau
i kølig tåge, varmebølge-sol og voldsom torden:MA60birdTriptykon
vandring ved æ hau

livet gennem tre snese
hurrahurrahu

5 – 7 – 5
haiku