Fjerde Klasses Lærdom

Fjerde klasses lærdom omfattede almene sundhedsregler,
da jeg var 10 år:

 1.  Sov for åbent vindu og stå op i god tid.
 2.  Væn dig til regelmæssig afføring og afvaskning om morgenen.
 3.  Sorte negle er skjulested for bakterier.
 4.  Træk vejret gennem næsen, tyg maden grundigt
  og husk at børste tænder bagefter.
 5.  Havregrød, mælk, æg og rugbrød er bedre end kaffe og wienerbrød.
 6.  Spis frugt og grøntsager.
 7.  Driv legemsøvelser og afslut brusebad med koldt vand.
 8.  Vask hænder efter alle toiletbesøg.
 9.  Ret ryggen, når du cykler.
 10.  Gå i naturen, også når det er koldt.

Hvert eneste af de 10 bud
illustrerede vi med en tegning.
Sikken skat at genfinde som 60-årig 😉

Sundhedsbudene efterfulgtes af 3 tegninger,
der viser,
at alle mennesker er født lige og frie
at ingen må holdes i slaveri eller trælddom
at alle er lige for loven og har ret til lovens beskyttelse

! ! !

Faget var HGN: Historie/Geografi/Naturhistorie,
hvor vi i 1965 også tegnede aboriginernes redskaber,
gotiske spidsbuer, romanske rundbuer, edderkoppers spind,
solsystemet og det indre øjes opbygning.

Desuden lærte vi, at bæveren fælder træer,
fordi den gerne vil spise bark, den ellers ikke kan nå,
og at Paulus på sine rejser blev jaget ud af Efesos,
fordi folket dyrkede den hedenske gudinde Artemis.

Antal ord: 200

Tomater

Tomater er ikke en af mine vigtigste afgrøder.
Blot nogle få planter sættes indimellem stauderne.
På den måde er de adskilt i luft, jord og tid fra kartoflerne,
så udveksling af sygdomme/skadedyr mindskes.

Tomater varierer vildt i størrelse,
form, farve, smag og vækstform.
Gennem årene har jeg eksperimenteret/leget
med mangfoldigheden,
men nu handler det om at fremavle en sort,
der er robust til vestjysk frilandsdyrkning.
Derfor tager jeg frø af frugter,
som modnes sundt på planter, der overlever.

Frøene tørres på køkkenrulle,
og lige om snart lægges frø/papir i potter,
vandes – og spires.

ToTomaterPostkort fra fortidig Roskilde Festival

Antal ord: 100

Drømmetydning

LUNAnne-RasmusErik

Drømmetydning er en logisk symbol-oversættelses-teknik.
Alle elementer i drømme er symboler, som betyder noget andet end det, de ser ud til. Grundteknikken er at benævne alt i drømme med mindst tre egenskaber.
I al sin enkelthed.

Se klummen om Drømmesymboler

Arbejdsplan for drømmetydning:

 1. Skriv drømmen ned
  – OG alle de tilsyneladende irrelevante indfald,
  der dukker op i huskefasen.
 2. Giv drømmen en OVERSKRIFT.
  Er den et afsnit i en serie?
 3. Personer (ukendte/drømmekendte/fantasifigurer/virkelige)?
 4. Dyr (kendetegn/bevægelser/opførsel)?
 5. Planter (mængder/tilstande/naturlige/kunstige)?
 6. Landskaber, rum, genstande. Detaljer!
 7. Farver, figurer, tal, tegn osv.?
 8. Beskriv geografien, vejret, årstiden og tiden på dagen.
 9. Hvilken rolle spiller du/drømmejeget (særlige færdigheder)?
  Hvordan har du/drømmejeget det i drømmen?
  Hvordan har du det med dig selv efter drømmen.
 10. Hvorfor drømte DU netop den drøm?
  Hvad vil du fortælle dig selv?
  Hvad kan du bruge drømmen til?

Personer i drømme er underbevidsthedens opfindelse i 99% drømme.
Selvom de findes i virkeligheden.

Hvis du vil fortælle dig selv, at du skal være opmærksom på din magtudøvelse, din forfængelighed, din dovenskab og diverse særheder eller mangler på samme, så vil personer med de pågældende egenskaber optræde i drømme.

Drømme er din buffer i forhold til at være dig selv!

Kend dig selv! = Tyd dine drømme!

Se også klummen om Drømmepsykologi

 

Buldren og Rumlen

Buldren og rumlen indgik i to haikumalerier,
jeg lagde sidste hånd på 10. marts 2011.
Uvidende om, at få timer efter ville Japan
blive ramt af tsunami…

 

HaiRumBul Anne Voel

Rumlende Buldren
den indre ild rumsterer
duft af ny indsigt

.

Buldrende Rumlen
undergrunden flammer op
lugt af ny udsigt

HaiBulRum Anne Voel

Begge malerier måler 30×40
samlet pris: 2400 kr

Skærmfrie Dage

Skærmfrie dage
tilstræber jeg et par gange om månden.
En viljestyrketest.
Som jeg jævnligt dumper.

Aftenen inden beslutter jeg,
at computeren ikke tændes det efterfølgende døgn.
Mobilen sættes på lydløs,
og indtil kl. 16 undlader jeg at tjekke,
om der er sms, mail eller svarerbesked.

Off-line tilstanden er indledningsvis
rædselsfuld/foruroligende/frustrerende.

Min hverdagsopmærksomhed er delt mellem
virkeligheden og skærmverdenen.
Når skærmverdenen slukkes,
så fokuserer mit nervesystem på,
at den mangler.

Der går nogle meget rastløse timer,
indtil jeg affinder mig
og bliver afsindigt træt.

Hvis jeg har mulighed for at overgive mig
til trætheden og sove,
så sker det vidunderlige/magiske,
at jeg vågner ved sprudlende ideer
fra min kreative kilde.

Det medfører,
at jeg er lige ved at tænde computeren
for at fastholde de “geniale” indfald.
Men det er det dummeste, jeg kan gøre.
For så går jeg i gang med at researche på Nettet
og fanges i den fælde.
Derfor har jeg papir og penne liggende flere steder,
så jeg kan nedfælde mindmaps.

Igår havde jeg en superproduktiv skærmfri dag,
hvor jeg bl. a. skrev indledningen til denne klumme.
I hånden.

Selvom den skærmfrie dag ikke lykkes 100%,
så giver den altid tankevækkende afstressende off-line-tid.
Jeg savner kun DMIs vejrudsigt.

KanPC Anne Voel

Antal ord: 200

Arven efter David Bowie

Arven efter David Bowie er:

Spil dette forgængelige liv – og dø det!

Ved Bowies første optræden i Danmark
indledte han med at vise surrealistiske scener
fra Dalis/Bunuels Den Andalusiske Hund
på kæmpelærred i Falkoner Teatret.
1976.

Derpå blev det kulmørkt i rum tid.
Vi sad i chok.
Så kom toget!
I rumlyd.
Station To Station.
Og pludselig stod en
lillebitte overbelyst hvidklædt mand
helt alene på scenen:
The Thin White Duke:

magical moment
dreams are woven
too late

Budskabet:
Verden er absurd;
mennesket er kun et lysglimt.

Vi sad lamslåede/åndeløse med hamrende hjerter.
Ja, vi sad!

I årene forinden havde vi gennemlevet
the rise and fall of Ziggy Stardust
gennem gymnasietiden.
Lært, at selvom vi var gennemsyrede
af sansningen af livets ligegyldighed og forgængelighed,
så var det en mulighed at reagere
og leve en eller anden form for jordisk liv
ved at trække i forklædning/rolle/persona…

Vi sad også til Bowies sidste DK-koncert.
I Forum 2003.
Sammen med Gail Ann Dorsey
og andre forrygende musikere
spillede/frigav han livserfaringens budskaber.
HEATHEN med all things must pass
var kommet til ham på en bjergtop.

Derfra aftog han den kommercielle EMI-persona,
han havde påtaget sig:
“I’m not a Rockstar!
I’m an Artist!”
Gentog DB igen og igen.

Og kunstneren selv spillede sin hverdag.
Han tog tomheden, vanitas,
forgængeligheden
og forfængeligheden ved hånden.
Han giftede sig med supermodellen,
smykkesamleren og kosmetikfabrikanten,
som bærer navnet Iman,
der betyder Guds Tillid!
David Bowie valgte at undersøge
det jordiske begreb,
der betegnes lykke.

Han viste os,
at efter liv med skiftende principper
og overgivelse til altopslugende arbejde,
kunne den dogmefri illusion også være en mulighed.
Dog altid med en bagdør til ensomheden,
som han nævnte som behov igen og igen.

Idag fyldes jeg med taknemmelighed
overfor vismanden/kunstneren/musikeren,
der viste vejen inde i forgængelighedens morads:

Lev dit liv i personaer!

300 ord!

Kend Dig Selv

“Kend Dig Selv”
var et af tre skriftord på væggen i Apollons tempel i Delfi med Pythia Oraklet. Og ja, hvis vi var klar over vore indre ubalancer og ryddede op indensinds fremfor at overføre skidt til vore medmennesker, ville mange problemer slet ikke opstå.
Det gælder såvel hinenkelte som et folk.

Hver dag tildeler vi roller til andre mennesker og bruger dem til at gennemspille egne indre dramaer. Men ubalancer forstørres og skaber problemer, når vi tildeles egenskaber/hensigter/følelser, som kommer fra andres udfordringer med selvværd.
Og vice versa.

“Intet til overmål”
var oraklets andet vægord. Grådighed er dødelig for den enkelte og for naturen. Den Gyldne Middelvejs devise er:
“Ikke for meget OG ikke for lidt!”
For megen kærlighed, tålmodighed og medfølelse kan være lige så meget for meget som for lidt.

“Et løfte – og enden er nær”
fuldendte den delfiske vægvisdom. Så snart mennesket binder sig til en tilrettelagt bane, forhindres det i at vandre på må og få. I ny og næ.
Liv er indbegrebet af konstant nyskabelse i forhold til evigt forandrende omstændigheder. Den, der lover sig til den forudbestemte/definerede/målrettede færd bliver bundet af tilknytning.

OrakletDelfi

Pythia’s oldgamle graffiti er i overensstemelse med buddhistisk filosofi, som er en vej til selvbeherskelse: Mindfulness!

Årets Første Nymåne

Årets første nymåne indtrådte kl. 2.31,
og den er den første af årets tre hvide måner.

De hvide måner står for det
hvilende/uberørte/modtagende.

Efter dem følger tre grønne måner for
spiring/vækst/udfoldelse.

Sommertidens tre gule måner vedrører
blomstring/befrugtning/modning.

Vækståret fuldkommes af tre røde høstmåner med
høst/lagring/taksigelse.

Den Blå Måne er den 13. måne,
Forvandlingsmånen,
som indtræffer omtrent hver tredje vinter.

De 13 måners kræfter påvirker hele naturen
– også menneskers daglige gøremål.

Kulturer over hele verden har til alle tider respekteret
og tilbedt månen.
Kristne fejrer påske den første fuldmåne efter forårsjævndøgn,
og muslimer følger månekalenderen uden årstidskorrektion.

I religioner, hvor den eneste gud ikke har herredømmet,
dyrkes kraftfulde månegudinder.
Den græske kulturkreds ærede månen og naturen
ved flere gudinder, især Selene (søster til solen Helios)
og Artemis, tvillingesøster til solguden Apollon.

Romerne omsatte dem til Luna og Diana.
Skabelon for månegudinderne var vor gamle veninde Isis,
ægypternes magtfulde gudinde for måne,
vand (Nilen) og frugtbarhed.

I vor nordiske tradition var Måne(Mani) en mandefigur,
som sammen med søsteren Sol bevægede himmellegemerne.

Månen og vandet er uadskilligt forbundne (gudinder eller ej);
månen styrer jordvandet og havets ebbe og flod.
Da alt levende er vandholdigt,
er også du, mennesket, (ubevidst?) i månens vold.

Vore luner svinger mere og mindre med månens faser,
og for at undgå at blive overrumplet af det lunefulde,
kan det være en god idé at være bevidst om månerytmen.

Månepsykologi er ikke en videnskab
i den teknokratiske såkaldte civilisation.
Men mennesker har altid
og alleandrevegne
sanset og studeret månens indvirkninger
på såvel mennesker som den natur,
vi er en del af, uanset om vi vil eller ej.

Menneskers ærbødighed overfor sin plads i naturen
kommer gerne til udtryk
i poetiske og symbolske vendinger.
Den første hvide måne kaldes Den Vågnende,
og dens kraft vækker evnen til at være åben.
Under denne måne er vi særligt modtagelige for
spirende indsigter,
nye relationer
og ukendte horisonter.

Tiden er inde til at få øje på
nye indfald/erkendelser/vaner.

May The Moon Be With You!

Moonlight400 Moon Indigo
Anne Voel
(solgt)

livsforVANDlende
mørk underjordisk urmagt
blå vintermåne

 

Præsens Participium

Præsens participium, den lange tillægsform,
har gennem mit liv været en gentagende
og irriterende udfordring.
For mine dansklærere!

Jeg er elskende den værende,
deltagende, varende bevægelse.
Den, der er foregående i nutiden.
Og den, der var udstrækkende i datiden.
Levende.
Beskrivende.
Sansende.
Momentforlængende.

Min latinlærer var forstående.
Indlevende og påskønnende.
Ham er jeg til stadighed takkende.

Alle mine dansklærere var konsekvent straffende.
Irettesættende og belærende.

Men jeg var vedholdende,
og med den engelske ing-forms
invaderende udfoldelse i dansk
er jeg ikke længere den eneste
pp-anvendende skriver.

Overdrivende.
Provokerende.
Blinkende.
Udfordrende.
Grænseoverskridende.
Fortroldende.
Smilende.

KanOgHjertblomst2-400

.

Antal ord: 100
Af danske stile fra skoletiden.