Brev fra Jakob

Brev fra Jakob:

Kære søstre og brødre

Ord er magtfulde – og svigefulde!

En hest kan styres med et bidsel,
og et skib kan styres med et ror.
Store kræfter kan styres af småting.
Men tungen er en ustyrlig/utæmmelig kraft.
Den er dødbringende ild fra Helvede.

Den selvsamme tunge kan udstøde
både velsignelser og forbandelser,
da tungen løber over med,
hvad hjertet af fuldt af.

Derfor ville det være OK-visdom
at fylde hjertet med fred, mildhed,
hensynsfuldhed, barmhjertighed
og ærbødighed for livet.
Og sagtmodighed!

Om I vil hinanden det gode,
så styr jeres tunger!

kærlige hilsner
Jakob

Frit efter Jakobs brev 3, 1-18

Ofring og Kannibalisme

PalmeMadeira

Ofring og kannibalisme er påskens ritualer. Skærtorsdag læses  Matthæus kap. 26, vers 25-28, hvor Jesus citeres:

“Tag det og spis det. Dette er mit legeme.”
og
“Drik alle heraf, dette er mit blod.”

Kannibalisme?

Da jeg var barn, blev jeg skrækslagen ved nadverteksten. Jeg fik simpelthen en kvalme, der ved nadvergang har fulgt mig siden. Hvad var dog historien bag de ord?

Påsken har rod i den kanaanæiske frugtbarhedsreligion, hvor fødevareproduktionen var forbundet til kulten. I dens ritualer indgik ofring af den førsteavlen, som frugtbarhedsguden Baal skulle fortære for at styrkes. Førstegrøden kunne være korn, husdyr og menneskebørn, og som stedfortrædende gud indtog præsteskabet ofret. Kannibalisme!

Kulten var kendt på Abrahams tid, så han fandt det OK/naturligt at ofre Isak, indtil en ged kom på tværs.

Kanaanæernes forårsritual var De-Usyrede-Brøds-Fest, som jøderne overtog. De tilføjede fejring af udvandringen fra Ægypten. Oveni den historie lagdes den kristne påske, hvor Jesus, den førstefødte, blev ofret.
For vores skyld!
For min skyld?
Hvilken logik?

At vismanden/mennesket Jesus ville ofres/fortæres, tvivler jeg på.

Men jeg tvivler ikke på, at Konstantin den Store og hans kammersjukker i Nikæa år 325 forfattede en bibel, der blev gennemsyret af deres perversiteter. Den kristne magtmandebevægelse…

Hensigten var at opfinde et religiøst værktøj til at samle “Riget, Magten og Æren“. Under den gudeagtige magtkonge. Blev Bibelen skabt til undertrykkelse?
Konstantin myrdede både sin førstefødte søn og sin anden kone, moderen til hans efterfølgende sønner! Desuden udsatte han sin dåb til dødslejet, så han kunne synde uhindret indtil renselsesdåben.

Det er kristendommens grundlag…

 

Fuldmåne og Mannakorn

Fuldmåne og mannakorn handler om energitilskud!

Mannakorn var sammenrullede bibelcitater.
På højkant i en smuk æske.
I min barndom.
Mental/åndelig/inspireret oprustning fra Forsynet.

Troen på det meningsfulde sammentræf (synkroniciteten) lever i mange mennesker, som finder, at Tilfældets Ord giver meningsfuldt brændstof.

Nogle lader tilfældet råde helt selv.
Andre inviterer synkroniciteten ved “tilfældige” opslag i Bibelen/Koranen/Aviser/Tarotkort/Englekort/Lyrics/Citatsamlinger/Kierkegaardskrifter/(You Name It)…
Mannakorn!
Levn fra jødernes himmelske føde gennem ørkenvandringen.

Døgnets fulde bedstemormåne-kraft er at vælge.
Naturens opvågnen medfører, at samlere/jægere/jordbrugere nu skal vælge strategier, som sikrer den kommende vinters forråd.

Tiden er inde til beslutninger/valg af livsstrategier.
På alle planer!
Måske befordret ved mannakorn…

El Duende

Pyt

El Duende
er uoversætteligt spansk
om
Magisk Vind
Rytmisk Åndedrag
Medrivende Strøm

El Duende
er fortællingens kraft,
som bærer fortæller/lyttere.

El Duende
er dansens inderlighed,
som betager/indtager/overtager
de dansende,
musikere/sangere.

El Duende
er kunstnerens daimon/nisse/alf,
som besætter bevidstheden.

El Duendes tilstedeværelse
be-riger, be-liver og be-fordrer.

El Duendes fravær
er tomhed.

Haveplanlægning

Haveplanlægning er et af mine fag:
Aftenkurser, weekendkurser og privatkonsultationer.

Mine kursister/kunder var meget forskellige, og jeg tillod mig den luksus at være kræsen. Arbejdede kun for haveejere, der ønskede frodighed.

Mit indledende have-besøg omfattede opmåling/indtegning af eksisterende anlæg og notater om ønsker. Derefter skulle haveejerne udrede deres ønsker ved denne tjekliste:

Havens Elementer

Færdsel:
indkørsel/gange

Bygninger:
hus/carport/skur/drivhus/lysthus/legehus

Installationer:
tørrestativ/flagstang/lamper/legeredskaber/pergola

Siddepladser:
terrasser/bænke/bålplads

Rumdeling:
hække/hegn/mure/terrænforskelle

Sten:
terrasser/gange/kanter/stenbede

Vand:
dam/springvand/fuglebad

Græs:
plæne/gange

Træer:
løvtræer/stedsegrønne/frugttræer

Buske:
blomstrende(sir)/løvfældende/stedsegrønne/frugtbuske

Flerårige urter:
stauder/løgvækster/græsser

Køkkenurter:
grøntsager/krydderurter/lægeplanter

Særlige ønsker:
roser/georginer/klatreplanter/surbundsbede o.s.v.  

*   *   *

Kunderne fik kopi af min foreløbige opmåling, så de kunne lege med tanker, medens de gennemgik Havens Elementer – uden mig.

Min fornemste opgave er at få haveejere til at føle ejerskab/overblik, lade dem plukke af min viden om jordbundsvilkår/mikroklima/plantekendskab/økologi/gødskning/årstidsprocedurer m.m.m. – og beslutte økologisk havebrug!

Min havevejlednings tyngdepunkt er arbejdet med jorden:
kompost-lidenskab/bunddækkeplanter/årstidsgøremål/osv.

Når en kunde var en kvinde, som havde fået frie hænder af sin husbond, tændte mine advarselssignaler. Det udgangspunkt medførte altid par-terapeutiske øvelser, da mændene alligevel opdagede, at de havde flere meninger, end de selv (og konen) troede 😉 …
Den slags kunder lærte jeg at sige nej til.

Pænt nejtak fik også ønsker om sten-ørken-anlæg.
Min begrundelse:
Livets Frodige Mangfoldighed!

FrodigMangfoldighedmangfoldigheden
frodighed er naturlov
sanseligheden

Forårsjævndøgn

DayNightForårsjævndøgn fejres idag.
Dag og Nat er lige lange.
Ækvinoktium.

Natursafterne er strømmende/stigende, FaderHimmel og ModerJord udveksler livgivende vand. Med hjælp fra BedstefarSols varmekraft og BedstemorMånes trækkraft.

Foråret og fasten udfordrer menneskers natur.

Keltiske myter fortæller, at Egekonge(TheOakKing)-barnet, der blev født ved vintersolhverv, har nået mandsalder. Derfor skal TheHollyKing, Krist⊕tornekongen, afsættes/detroniseres/ofres!

Det samme sker for Maria’s Søn ⊕. Forinden bebuder englen Gabriel dog, at hun atter skal føde til vintersolhverv. Mariæ bebudelse sker ½ månetid inden den ofrede menneskesøn genopstår den første søndag efter den første fuldmåne efter forårsjævndøgn.

Påskemånen påvirker alle vore kalendere!

DayNight

Idag mindes Hypatia fra Alexandria

ækvinoktium
kød-ofres-for-liv-og-død
lunefuld-måne

Shamaner

KlogKone500Shamaner, vise mænd og kloge koner
– og præster –
kendte til den helende hokus-pokus-kraft
i farverige ritualer, teatralsk ekstase
og simpel mindful fordybelse.

HokusPokusKraften kan udføre mirakler i mennesker.
Vi behøver/elsker/tilbeder den!
🙂

Kraften kan få os til at fokusere på selvhelende indre styrker.
Den kan styrke/oplive/opmuntre vor livsånd og hjælpe til at hele fysiske og psykiske ubalancer, eller i det mindste erkende irreversible/dødelige tilstande med fred.

Hvor megen mindfulness/morskab/magi er der i et rundt eller ovalt kemikaliekoncentrat af en pille?

Ville den virke bedre indhyllet i ritualer/sange/danse?

Hokus-Pokus-Filiokus:
Hoc-Est-Corpus-Filii
(DetteErSønnensKrop).
Den helende idé bag nadveren.
Nutildags er kraften overtaget/demonteret/beslaglagt af medicinalfirmaer.

Hummeldronningen

hummeldronningen
krokusser byder sig til
summen og brummen

hummeldronning116. marts 2016

Idag hørte jeg hende for første gang i år.
Dronningemoderen.

I juli fløj hun fra sin moders rede,
parrede sig med en heldig han
og fandt et sted at overvintre.

Nu er hun på vingerne og fyldt med æg,
som hun lægger,
når hun har fået lidt energi.

Æggene klækkes i første omgang til flittige
brumbassearbejderhunner.
Når de er fodret op,
overtager de fødeindsamlingen,
så humlebidronningen kan forkæles
og koncentrere sig om æglægningen.
De sidste æg vil indeholde nye dronninger og hanner.

Forhåbentlig undgår humlebasserne neonics,
de dræbende og hjerneforstyrrende
nikotin-insekticider.

Tao

Tao, Vejen og Sandheden
er den gennemgribende Store Orden,
der ikke kan sættes ord på.

Det ubenævnelige og ubegribelige er Skabelsen,
Himmelen/Faderen/Yang.

Det beskrivelige og håndgribelige er Hverdagen,
Jorden/Moderen/Yin.

Den, der aktivt søger
det synlige/jordiske/forgængelige,
finder ikke Tao/Vejen/Sandheden.

Den, der passivt slipper
begæret/forfængeligheden/vanitas,
kan blive grebet af Indsigten/Klarheden/Lyset.

Både den ene og den anden har samme ophav,
men deres veje er forskellige.
Mørket indhyller dem;
men  Lyset gennemsyrer Skaberværket.
Dem begge.
Os alle.

↑ Min udlægning af den 1. tekst i
Tao Te Ching,
som tillægges vismanden Lao Tse.

KanTao

syvstjernens centrum
yin og yang forvirrer trold
hvor skal vi hen nu?

avhaiku