Basisgrupper

Basisgrupper florerede i 70erne blandt kvindebevægelsen og andre livsglade græsrødder.

Basisgruppen er samlingspunkt/cirkel/fundament for mennesker med et eller andet til fælles. Funderet i tryg disciplin omkring gruppemødet.

Det ideale gruppemøde består af 2 dele:
1. En meget fast/stram/disciplineret dagsorden.
2. “Fri leg”.

Den faste dagsordens opskrift:

Valg af mødeleder (ved forrige mødes leder).
Mødeleder vælges ved hvert møde og fungerer som gruppens tovholder i den mellemliggende periode.

Valg af referent (evt. forrige mødes leder),
som under mødet skriver referat og oplæg til næste mødes dagsorden.

Siden Sidst:
Runden, hvor alle får ordet for en kort bemærkning om mellemtiden. Herfra kan punkter tilføjes dagens dagsorden eller den kommende.

Godkendelse af dagsorden.

Punkterne
opstilles fra seneste møde, mellemtiden og SidenSidst-runden.
Måske også et indlæg/oplæg om gruppens tema, eksempelvis:
guerilla-gardening, flygtningesituationen, drømmetydning, haven-netop-nu,
forældre/partnere/børn, landbrugspolitik, genbrug/affaldssortering/skralderi, ækohusholdning, eventyrfortælling osv.

Kritik – Selvkritik:
Runden, hvor alle ytrer sig kritisk (= kort, konstruktivt og kærligt) om mødets gang og om egen indsats.

Eventuelt:
kan indeholde informationer,
der optages i kalender eller på næste dagsorden.

Kalender.

Mødeleders afrunding
med angivelser af tid og sted og foreløbig dagsorden for næste møde.

Denne mødeform kræver stærk mødeleder/disciplin/koncentration, så derfor efterfølges dagsordenen bedst med et sammenskuds-måltid, der undervejs fungerer som gulerod 😉

BasisgruppenBasisgruppe med 8 deltagere:
Tigerdyret-Kludedukken-Trolden-Grislingen-Buddhisten-Æselet-Pyntedukken-RovdyrSortHvid.
😀

Persille

Persille er den tredje af mine tre hovedafgrøder:
grønkål, hvidløg og persille.

Gennem et par årtier har jeg høstet frø af planter
groende i vestjysk sandjord.
Persillepopulationen er nu meget variabel
– med forskellige smags- og blad-former.

Persille tilhører skærmplantefamilien
sammen med dild, kommen, anis,
pimpinelle, koriander, gulerod, selleri,
pastinak, fennikel, kvan og løvstikke.

De har alle groet i min have.
Men den huser også væsener,
der indtager/gnasker
de delikate/aromatiske skærmplanter.

For at undgå opformering
af skærmplante-elskende konkurrenter
må jeg nu nøjes med persille
og stauderne: løvstikke og broncefennikel.
Persillen er mit yndlingskrydderi,
og oprørt i honning virker den mod
hvepse-/mygge-/hugorme-bid!

Midterste Hvide Fuldmåne

Midterste hvide fuldmåne oplyser/beriger os idag
med evnen til at gennemskue/indse/erkende
sammenhæng/mening/blueprint.

De hvide måner står for det hvilende/uberørte/modtagende.
De er tilsyneladende passive – ligesom vågnende natur.

Hver måne bibringer en tilhørende visdom.

Den første bedstemormåne hjalp med at hvile/åbne/modtage
nye påfund/horisonter/vaner.

Den anden bedstemormåne hjælper med at indse
den indre/definerede/viise vej i alt
og især i de nye indsigter,
der åbenbaredes under første hvide måne.

I Galilæa levede for 2000 år en vismand,
der kaldte sig “Vejen,Sandheden&Livet”.
Marias søn ville vise vejen,
den rette færden i skaberværket.
Både han og månemødrene vil fortælle os,
at alt det skabte har en iboende vej(tao)
til den hellige harmoniske helhed.

Den anden måne lærer os,
at Vejen er forskellig
for planter, dyr og mennesker;
at hvert menneske endog har sin helt egen vej.

Nogen vil kalde den vej:
Den Genetiske Kode.
Men Den Højere Orden omfatter langt mere.
Se de u-levende snefnug!

Døgnets fuldmånelys åbenbarer
den iboende vej-ledning i alt,
levende/ulevende/påfund.

Den anden månebedste fortæller desuden,
at erkendelsen af alts forskellighed og egen vej
vil medføre venskab/medmenneskelighed.
Hvem behøver at konkurrere,
når vi hver især indeholder den ultimative helhed
for netop hin enkelte ?

Gid årets anden måne vil gennemlune os
med indsigt og venskab!

PTSD

PTSD er PostTraumatiskStressDisorder:
granatchok, soldater/belastnings-syndrom.

Lidelsen grundlægges i situationer,
hvor chok/kaos/traumer SKAL udholdes
gennem længere tid.
Al viljestyrke bruges på udholdenhed,
og den skal tøjle kroppens naturlige adrenalin-reaktioner:
flugt/handling/kamp.
Fastlåst magtesløshed!
Den tilstand nedbryder sindet varigt.
(Kortvarige chok/kaotiske/traumatiske oplevelser
kan de fleste psyker bearbejde og komme igennem.)

Efterfølgende genopleves trauma-situationerne
som flashback-mareridt
– både i sovende og vågen tilstand –
og stresshormoner gennemsyrer mennesket,
der lammes i en slags psykose,
hvor kroppen geares til flugt/kamp/handling.

Hele sanseapparatet/syn/lyde/lugte forvrides,
og fortid overdøver nutid.
Selvom man befinder sig blandt venner/familie/TV
lang tid efter de traumatiske oplevelser.
Og velmenende opmærksomhed
kan ligefrem forstærke lidelsen…

Pludselige overraskelser kan udløse angstpsykosen.

Den PTSD-ramte kortlægger efterhånden,
hvilke udløsningsfaktorer, der skal undgås.
Lidelsen medfører ofte ensomhedsbehov,
og veteraner med soldatersyndrom isolerer sig ofte i naturen.

Da jeg som barn besøgte min farmor på Holmsland Klit,
var landskabet øde/sommerhusfrit.
De lokale beboede de få huse,
men i to øde-beliggende jagthytter
levede to soldater med granatchok.

Min far besøgte af og til den ene.
Med tobak.
Omkring 1960.
Jeg fik lov at komme med,
hvis jeg forholdt mig tavs.

Soldatens hus og møbler var bygget af drivtømmer.
Gulvet var den fineste mosaik af flade strandsten.
I hjørnet stod hans bøsse,
og ved den lå en stor jagthund;
han havde mange skind.
Han var en meget venlig mand,
og jeg fik lov til at svare,
hvis han spurgte mig om noget.

Dengang forstod jeg ikke,
hvorfor han levede sådan.
Men da jeg mange år senere
blev psykisk/socialt lammet af PTSD
og søgte eneboerens regelmæssige
fra-hånden-til-munden-liv,
så huskede jeg pludselig Soldaten og hans liv…

KanDaisy

Fu Hsi

FuHsi1Fu Hsi får besøg af Skildpadde
og modtager de 8 trigrammer.

Fu Hsi var en legendarisk kinesisk gud/konge/shaman, der levede for omtrent 5000 år siden. Han så/sansede og formulerede skaberværkets sandhed:
At være eller ikke at være = Yang eller Yin.

Engang kom Skildpadde til ham, og af dens skjold fik han visdom:

De 5 midterste plader angiver de 5 elementer: ild/vand/jord/metal/træ (kinesiske), jord/vand/luft/ild/livsånde (europæiske).

Langs midterpladerne ses 8 trigramflader: 2 x 2 x 2 kombinationer af yin/yang.

Skjoldets yderste pladekant viser de 12 nymåner og de 12 fuldmåner omkransende visdommen(elementer/trigrammer). Bemærk den 13. forvandlingsmåne bag hovedet:

Skildpadde400
Konfutse skal senere have kombineret trigrammerne parvis til 8 x 8 = 64 hexagrammer i I Ching (Forvandlingernes Bog).

Snefnug

snowflake400

Snefnug er de to-benedes omsorg for Moder Jord. En myte fra oprindelige folk fortæller, at når menneskene undrer sig, takker og værner om livskraften, så stiger indsigten/glæden/taknemmeligheden til vejrs.
Fader Himmel modtager menneskenes ærbødighed, gemmer kærligheden i snefnug og frigiver dem til Moder Jord, når hun trænger til omsorg.

Snefnug er en vidunderlig manifestation af naturens orden/visdom/mønster. Ordenen har rod i vandmolekylet, hvor to hydrogenatomer og et oxygenatom deler otte elektroner. Molekylet er en lille dipol/magnet.
Den lille vandmolekyle-magnet tiltrækker og frastøder de andre vand-venner på den måde, at hydrogen-ender putter sig til oxygen-ender på nabo-molekylerne.
Hydrogenbinding!

Ved temperaturer over frysepunktet smutter molekylerne ud og ind imellem hinanden. De danser i smukkeste orden ved tiltrækninger mellem hydrogen/oxygen-enderne.
I alle tre tilstande: fast(is)/flydende(væske)/flyvende(damp).
Når temperaturen falder under nul, bliver de dansende venner langsomme: et molekyle, der lægger sig godt tilrette, bliver fastholdt af et andet, der putter sig i præcis det mønster, som de magnetiske hydrogenbindinger finder hvile i.

Sker frysning direkte fra damp til is, kan hvert vandmolekyle finde sin perfekte heksagonplads.
Cirka 1.000.000.000.000.000.000 molekyler finder sammen og danner ét harmonisk snekrystal!
(Libbrecht)

Men hvis vandtilstanden er flydende/væske, så klumpes vandmolekylerne i uorden: Hagl.

Kun langsomheden giver tid til visdommens krystallisation. Og Moder Jord varmer sig under den hvide dyne af omsorg. 🙂

 

Hippotriptykon

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hippotriptykon er et kraftfuldt hesteværk,
der rejste sig
af den ridende keramikers kærlige hænder.

Hanne Borg lever på sine islandske heste.

Gennem fyrreduftende plantager.
Henover lyngklædte heder.
Langs det brusende hav.

Blandt krogede fyrretræer
bliver hesten til den mytiske enhjørning,
der hilser alt det usynlige.

Over heden galopperer hesten,
den otte-benede Sleipner,
i gudernes verden.

Ved havet slipper hesten jorden
og løfter sig på pegasus-vinger
over udstrakte vidder.

Den kvindelige rytter er eet med sin hest.

Bevægelserne/besværgelserne/besættelserne
forplanter sig i hendes krop,
ud gennem hænderne.
Forvandlende ler til Hippotriptykon.
Tre urheste i et kraftværk!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Skulptur: Hanne Borg
Fotografier: Henrik Schulze

Skaberværkets Mønstre

haikuVinter400

Skaberværkets Mønstre,
Kærlighedens Kilde i balance
er Livet!
I ALT levende.

Det Absolutte/Helligånden/Gudsgnisten
er lignende ord for Urkraften.

Fravær af livskraft er død.

Hvorfor søger vi livets fravær,
døden/tingsliggørelsen/forfaldet?

Selvom livet er forgængeligt,
forfald fra fødsel til død
og tilsyneladende meningsløst,
så findes Gnisten/Ordenen/Kærlighedskraften
i hver eneste af os.

Ligesom frø skal vandes/næres
for at udfolde sig til planter,
så kan vi nære hinandens livskraft.

Måske skulle vi gøre op med
forfængelighed, grådighed, misundelse
og forsøge at se hinanden som
Den Særlige Skabning,
vi hver især er.

Kærlighedens sønner og døtre.

Naturens glade børn.

Vi har det jo i os.

Årets Anden Måne

Årets anden måne er ny idag.
Den midterste af de tre hvide måner.

Ethvert frø har i sig den visdom,
der fører det gennem spiring/vækst/blomstring/modning.
Det liv og den død,
der er givet/defineret/bestemt
for netop den perfekte plante,
den er skabt til at være.

Sådan er det også for mennesket.

Samme syn/erkendelse/vinkel kan alting ses med:
enhver mulighed/tanke/idé har en iboende visdom,
som definerer den ideale udvikling.

Den anden måne handler om ærbødighed
for den visdom/genetik/skabelsesmanual.

Denne månes kraft giver indsigt
i den bagved/under/dybt-liggende
sandhed/visdom/ledetråd
– især i de nye hvilende tanker/opdagelser/påfund,
som den første måne gav mulighed for at opdage.

 

Trolden Kanølf

Trolden Kanølf er den mest synlige
af de usynlige huserende i haven.

Kanølfen byder velkommen til besøgende børn i alle aldre.
Den fortæller hårrejsende/tåkrummende historier
om flittige/filtrede/fimrende kompostorm,
panserbesatte/rullevorne bænkebidere,
og barnehåndstore/behårede Frederikke,
fortærende sine edderkoppe-elskere.

Om farverige fugle,
tyvagtige egern
og snøftende pindsvin.

Om talende træer,
dansende blomster
og velsmagende/kokkererende madplanter,
der selv foreslår venner, de vil spises med.

Kanølf har en god veninde:
Den Hvide Due.
Hun kærester med Hr. Solsort 1-7,
syngende hendes pris i den døende nat.

Hr.Solsort og Frk.Due har hygget sig,
så nu ruger hun over 2 spiralsnoede æg:
En sort due og en hvid solsort?

KanDue400