Skærmfrie Dage

Skærmfrie dage tilstræber jeg jævnligt. En viljestyrketest. Som jeg også jævnligt dumper.

Aftenen inden beslutter jeg, at computeren ikke tændes det efterfølgende døgn. Mobilen sættes på lydløs, og indtil kl. 19 undlader jeg at tjekke, om der er sms, mail eller svarerbesked.

Off-line tilstanden er indledningsvis rædselsfuld/foruroligende/frustrerende.

Opmærksomheden er delt mellem virkeligheden og skærmverdenen. Når skærmverdenen slukkes, så fokuserer mit nervesystem på, at den mangler.

Der går nogle meget rastløse timer, indtil jeg affinder mig og bliver afsindigt træt. Efter en kort meditation sker det vidunderlige/magiske, at jeg åbner for sprudlende ideer fra min kreative kilde.

Det medfører, at jeg er lige ved at tænde computeren for at fastholde de “geniale” indfald. Men det er det dummeste, jeg kan gøre. For så fanges jeg i skærmfælden. Derfor har jeg papir og penne liggende flere steder, så jeg kan nedfælde mindmaps.

Selvom en skærmfrie dag ikke lykkes 100%, så giver den altid tankevækkende afstressende off-line-tid. Jeg savner kun vejrudsigten 😉

KanPC Anne Voel

skærmforbandelsen
kanølf spørger hvem er hvem
virkeligheden?

Arven efter David Bowie

Arven efter David Bowie er:

Spil dette forgængelige liv – og dø det!

Ved Bowies første optræden i Danmark
indledte han med at vise surrealistiske scener
fra Dalis/Bunuels Den Andalusiske Hund
på kæmpelærred i Falkoner Teatret.
1976.

Derpå blev det kulmørkt i rum tid.
Vi sad i chok.
Så kom toget!
I rumlyd.
Station To Station.
Og pludselig stod en
lillebitte overbelyst hvidklædt mand
helt alene på scenen:
The Thin White Duke:

magical moment
dreams are woven
too late

Budskabet:
Verden er absurd;
mennesket er kun et lysglimt.

Vi sad lamslåede/åndeløse med hamrende hjerter.
Ja, vi sad!

I årene forinden havde vi gennemlevet
the rise and fall of Ziggy Stardust
gennem gymnasietiden.
Lært, at selvom vi var gennemsyrede
af sansningen af livets ligegyldighed og forgængelighed,
så var det en mulighed at reagere
og leve en eller anden form for jordisk liv
ved at trække i forklædning/rolle/persona…

Vi sad også til Bowies sidste DK-koncert.
I Forum 2003.
Sammen med Gail Ann Dorsey
og andre forrygende musikere
spillede/frigav han livserfaringens budskaber.
HEATHEN med all things must pass
var kommet til ham på en bjergtop.

Derfra aftog han den kommercielle EMI-persona,
han havde påtaget sig:
“I’m not a Rockstar!
I’m an Artist!”
Gentog DB igen og igen.

Og kunstneren selv spillede sin hverdag.
Han tog tomheden, vanitas,
forgængeligheden
og forfængeligheden ved hånden.
Han giftede sig med supermodellen,
smykkesamleren og kosmetikfabrikanten,
som bærer navnet Iman,
der betyder Guds Tillid!
David Bowie valgte at undersøge
det jordiske begreb,
der betegnes lykke.

Han viste os,
at efter liv med skiftende principper
og overgivelse til altopslugende arbejde,
kunne den dogmefri illusion også være en mulighed.
Dog altid med en bagdør til ensomheden,
som han nævnte som behov igen og igen.

Idag fyldes jeg med taknemmelighed
overfor vismanden/kunstneren/musikeren,
der viste vejen inde i forgængelighedens morads:

Lev dit liv i personaer!

300 ord!

Kend Dig Selv

“Kend Dig Selv”
var et af tre skriftord på væggen i Apollons tempel i Delfi med Pythia Oraklet. Og ja, hvis vi var klar over vore indre ubalancer og ryddede op indensinds fremfor at overføre skidt til vore medmennesker, ville mange problemer slet ikke opstå.
Det gælder såvel hinenkelte som et folk.

Hver dag tildeler vi roller til andre mennesker og bruger dem til at gennemspille egne indre dramaer. Men ubalancer forstørres og skaber problemer, når vi tildeles egenskaber/hensigter/følelser, som kommer fra andres udfordringer med selvværd.
Og vice versa.

“Intet til overmål”
var oraklets andet vægord. Grådighed er dødelig for den enkelte og for naturen. Den Gyldne Middelvejs devise er:
“Ikke for meget OG ikke for lidt!”
For megen kærlighed, tålmodighed og medfølelse kan være lige så meget for meget som for lidt.

“Et løfte – og enden er nær”
fuldendte den delfiske vægvisdom. Så snart mennesket binder sig til en tilrettelagt bane, forhindres det i at vandre på må og få. I ny og næ.
Liv er indbegrebet af konstant nyskabelse i forhold til evigt forandrende omstændigheder. Den, der lover sig til den forudbestemte/definerede/målrettede færd bliver bundet af tilknytning.

OrakletDelfi

Pythia’s oldgamle graffiti er i overensstemelse med buddhistisk filosofi, som er en vej til selvbeherskelse: Mindfulness!

Årets Første Nymåne

Årets første nymåne indtrådte kl. 2.31,
og den er den første af årets tre hvide måner.

De hvide måner står for det
hvilende/uberørte/modtagende.

Efter dem følger tre grønne måner for
spiring/vækst/udfoldelse.

Sommertidens tre gule måner vedrører
blomstring/befrugtning/modning.

Vækståret fuldkommes af tre røde høstmåner med
høst/lagring/taksigelse.

Den Blå Måne er den 13. måne,
Forvandlingsmånen,
som indtræffer omtrent hver tredje vinter.

De 13 måners kræfter påvirker hele naturen
– også menneskers daglige gøremål.

Kulturer over hele verden har til alle tider respekteret
og tilbedt månen.
Kristne fejrer påske den første fuldmåne efter forårsjævndøgn,
og muslimer følger månekalenderen uden årstidskorrektion.

I religioner, hvor den eneste gud ikke har herredømmet,
dyrkes kraftfulde månegudinder.
Den græske kulturkreds ærede månen og naturen
ved flere gudinder, især Selene (søster til solen Helios)
og Artemis, tvillingesøster til solguden Apollon.

Romerne omsatte dem til Luna og Diana.
Skabelon for månegudinderne var vor gamle veninde Isis,
ægypternes magtfulde gudinde for måne,
vand (Nilen) og frugtbarhed.

I vor nordiske tradition var Måne(Mani) en mandefigur,
som sammen med søsteren Sol bevægede himmellegemerne.

Månen og vandet er uadskilligt forbundne (gudinder eller ej);
månen styrer jordvandet og havets ebbe og flod.
Da alt levende er vandholdigt,
er også du, mennesket, (ubevidst?) i månens vold.

Vore luner svinger mere og mindre med månens faser,
og for at undgå at blive overrumplet af det lunefulde,
kan det være en god idé at være bevidst om månerytmen.

Månepsykologi er ikke en videnskab
i den teknokratiske såkaldte civilisation.
Men mennesker har altid
og alleandrevegne
sanset og studeret månens indvirkninger
på såvel mennesker som den natur,
vi er en del af, uanset om vi vil eller ej.

Menneskers ærbødighed overfor sin plads i naturen
kommer gerne til udtryk
i poetiske og symbolske vendinger.
Den første hvide måne kaldes Den Vågnende,
og dens kraft vækker evnen til at være åben.
Under denne måne er vi særligt modtagelige for
spirende indsigter,
nye relationer
og ukendte horisonter.

Tiden er inde til at få øje på
nye indfald/erkendelser/vaner.

May The Moon Be With You!

Moonlight400 Moon Indigo
Anne Voel
(solgt)

livsforVANDlende
mørk underjordisk urmagt
blå vintermåne

 

Præsens Participium

Præsens participium, den lange tillægsform,
har gennem mit liv været en gentagende
og irriterende udfordring.
For mine dansklærere!

Jeg er elskende den værende,
deltagende, varende bevægelse.
Den, der er foregående i nutiden.
Og den, der var udstrækkende i datiden.
Levende.
Beskrivende.
Sansende.
Momentforlængende.

Min latinlærer var forstående.
Indlevende og påskønnende.
Ham er jeg til stadighed takkende.

Alle mine dansklærere var konsekvent straffende.
Irettesættende og belærende.

Men jeg var vedholdende,
og med den engelske ing-forms
invaderende udfoldelse i dansk
er jeg ikke længere den eneste
pp-anvendende skriver.

Overdrivende.
Provokerende.
Blinkende.
Udfordrende.
Grænseoverskridende.
Fortroldende.
Smilende.

KanOgHjertblomst2-400

.

Antal ord: 100
Af danske stile fra skoletiden.

De Hellige 3 Konger

Caspar, Melchior og Balthazar
lyder som Kasper, Jesper og Jonatan.
Røvere og/eller hædersmænd,
landstrygere og/eller konger.
Vise mænd, musketerer, riddere.
En for alle og alle for en.

I eventyr/drømme står de 3 mænd for sindets livsstadier:

Den første indleder opvågnen/bevidsthed/bevægelse.
Den anden er energiudladning: kraft/kamp/magt.
Den tredje fuldkommer i forvandling/ophøjethed/ro.

Sommetider i følgeskab med symbol-ladede dyr
og/eller symbolske gaver:

Guld: skinnende rigdom/materialisme tilbydende oplysning.
Røgelse: rensende og sanse/kraft-vækkende/styrkende
Myrra: lægende/helende salve/frelse til nyt helt liv.

I tide ankommer 3-kløveret til den nyfødte magiker
med visdommens gaver.
Måske besøger de også dig.
Velkom de 3!

miskundMiskund(skab)hedstræerne 🙂
Anne Voel

.

Antal ord: 100
Seminarieprojekt om eventyr/drømme-psykologi 1989

 

Mine To Kalendervenner

Mine to kalendervenner har vidt forskellige kalendere:

Den enes kalender er en afrivningsblok.
Hver dag er spækket med sorte ord/aftaler,
arbejde og “fritid”, som skal leves op til.
På klokkeslæt.
Bag denne ven ophobes en dynge af brugte dage.

Den andens kalender bliver til af løse ark og farver.
Hver dag tilbyder tomrum,
som fyldes med liv: arbejde og indfald.
Og skærm-fri hviletid 🙂
Bag denne ven efterlades et kunstværk af fyldte dage.

Begge venner er til inspiration i dette mayaliv.

tid ved nat og dag
luftkasteller tårner op
virkelighedsfyld

LuftkastelAnneVoel400Luftkastel (fotomontage)
Anne Voel
(ikke til salg)

Forkortet udgave af højskoleandagt 1988

Paven og Jeg

Paven og jeg præker samme budskab i disse dage:
Skru ned for forbruget
og skru op for medmenneskeligheden!

Paver og katolicismen er ellers slet ikke min kop kakao.
At den nutidige magtforgyldte kransekagefigur af en pave har taget navnet Frans efter økologiens og fattigdommens skytshelgen, er helt absurd i mine øjne.

Frans af Assisi og hans ligestillede Clara levede Simple Living.
Under løftet til TAU-korset tøjret med de 3 knuder:
Fattigdom
Lydighed
Kyskhed

Min øko-reviderede og muligt opnåelige udgave lyder:
Nøjsomhed
Ærbødighed
Selvbeherskelse
😉

Tau Anne VoelTAU-kors med 3 knuder i mit æbletræ. Juledag 2015.

I samme tråd:
Skru op for tilstedeværelsen
og skru ned for skærmopmærksomheden!

Ihukommende Lennon/Ono:
Livet sker, mens vi har travlt med andre ting.
Min udlægning:
Livet sker, mens vi har travlt med … ting!